NASZA WITRYNA - 100 TYSIĘCY ODWIEDZIN !!!

Dodano: 2005-10-13

Prokurator nie działa, nie może i nie chce działać w próżni społecznej. Realizując ustawowe zadania, jakimi są strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw, obowiązkiem prokuratora jest upowszechnianie informacji służących umacnianiu praworządności oraz urzeczywistnianiu zasady jawności życia publicznego. Nie może ulegać wątpliwości, że współcześnie podstawową rolę w urzeczywistnianiu zasady jawności życia publicznego spełniają środki masowego komunikowania, w tym prasa, radio i telewizja. Wobec permanentnego zapotrzebowania większości mediów na informacje o posmaku sensacji, skandalu czy afery, tradycyjne formy prokuratorskiego współdziałania z dziennikarzami okazały się niewystarczające. Do opinii coraz częściej dochodzi wypaczony i jednostronny obraz efektów pracy urzędu prokuratorskiego i organów z nim współdziałających w zwalczaniu przestępczości i innych negatywnych zjawisk życia społecznego.

W każdym środowisku zawodowym zdarzają się przykłady działań zasługujących na jednoznaczne potępienie. Nie jest od nich wolna także prokuratura. Z przyczyn subiektywnych, ale czasem też uwarunkowań obiektywnych popełniane są błędy, niekiedy rażące. Nie one jednak powinny decydować o całym obrazie prokuratorskiej pracy. Chociażby z tego powodu, że stanowią ułamek tego obrazu, margines ryzyka błędu każdej działalności.

Kierując się intencją zapewnienia środowiskom dziennikarskim dostępu do pełnego spektrum zagadnień zajmujących urząd prokuratora w połowie 2004r. podjąłem decyzję o uruchomieniu nowoczesnego portalu internetowego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Przygotowując jego architekturę, kierowałem się przede wszystkim kryterium czytelności i funkcjonalnej użyteczności strony. Moi współpracownicy, redaktor - Joanna Rakucka i informatyk - Przemysław Barczak z wykonania "reszty" zadania wywiązali się znakomicie. Powstał portal służący mediom i szerokim gremiom innych osób zainteresowanych informacją prawną. Wpisy w księdze gości są tego najlepszym dowodem. Na wielu innych, znaczących i posiadających za sobą tradycję wielu lat funkcjonowania stronach internetowych pojawiły się linki z adresem zielonogórskiej prokuratury. Są i takie instytucje, które zabiegały o umieszczenie ich adresu w naszej witrynie.

Poszukujący wiarygodnej informacji PT Czytelnik otrzymał dzięki naszemu portalowi szybki i łatwy dostęp do danych teleadresowych organów ochrony prawnej, przede wszystkim prokuratur w całej Polsce, a nawet Unii Europejskiej. Może też znaleźć tą drogą treść interesujących go przepisów prawnych, numer telefonu do placówki naukowej czy indywidualnego eksperta oraz tłumacza przysięgłego. Pokrzywdzony czy inna działająca na jego rzecz osoba pozna prawa mu przysługujące, a od niedawna także pobierze elektronicznie formularz wniosku o przyznanie kompensaty. Można tu znaleźć dane o zasobach bibliotecznych prokuratury oraz ofertach wszystkich wydawnictw i księgarni prawniczych.

Naszą największą troską jest jednak zapewnienie bieżącej, aktualnej informacji o wynikach prokuratorskiej pracy. Nie jesteśmy w stanie napisać wszystkiego na ten temat. Staramy się jednak, żeby nasi Goście mieli możliwość zdobycia wiedzy nie tylko o sprawach budzących sensację. Czasem warto bowiem poznać przykłady spraw z szarej prokuratorskiej codzienności. Łatwiej wówczas zrozumieć, że przygotowanie 10 tys. aktów oskarżenia przeciwko 12 tys. oskarżonych w ciągu jednego roku kalendarzowego nie jest efektem przypadkowego zrządzenia losu, lecz stanowi rezultat profesjonalnej co do zasady pracy prokuratorów naszego okręgu. W konsekwencji łatwiej też o proporcję i umiar w ocenie przypadków krytycznych.

W tej chwili anonimowy Czytelnik internetowej strony Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze zainaugurował stutysięczne jej otwarcie. To znakomita okazja do przekazania słów uznania i podziękowań tym spośród moich współpracowników, których zaangażowanie i kompetencje sprawiły, że strona ta powstała, żyje swoim rytmem i ciągle przykuwa uwagę Czytelników. Dziękuję rzecznikowi prasowemu prok. Kazimierzowi Rubaszewskiemu za nieustanne poszukiwanie i opracowywanie nowych materiałów. Dziękuję Pani Joannie Rakuckiej za systematyczne przetwarzanie napływających informacji dla potrzeb portalu, za ich redagowanie i publikowanie w formie przystępnej dla użytkowników. Dziękuję naczelnikom wydziałów i prokuratorom rejonowym za dostarczanie informacji z pierwszej linie walki z przestępczością, informacji niezbędnych do zapewnienia żywotności portalu. Dziękuje informatykowi Panu Przemysławowi Barczakowi za czuwanie nad jego stroną techniczną.

Szczególne słowa podziękowania pragnę jednak skierować do naszych Czytelników. Tych systematycznych PT Gości portalu zaczytujących się w "Aktualnościach", "Ciekawostkach" czy wykazie osób poszukiwanych listami gończymi i tych, którzy trafili tu przez przypadek, zachwycili uważaną za najciekawszą spośród prawniczych stron internetowych w naszym kraju i chociażby przez moment pozostali z nami. Dziękuję tym, którzy zechcieli do nas napisać. Wasze krzepiące słowa bardzo nam pomagają.

Wszystkim adresatom tego wystąpienia oraz sobie życzę wielu kolejnych setek tysięcy wejść w jak najkrótszym czasie.

Jan WOJTASIK, prokurator okręgowy