JAK NIEWIDZIALNE UCZYNIĆ WIDZIALNYM, CZYLI CYJANOAKRYLAT I INNE...

Dodano: 2005-05-31

W środę 25 maja b.r. w Drzonkowie k. Zielonej Góry zakończyło się trzydniowe seminarium kryminalistyczne. Seminarium to zorganizowała Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. Honorowy patronat nad nim objął Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Andrzej Kalwas, a swoją obecnością zaszczycił Zastępca Prokuratora Generalnego prok. Kazimierz Olejnik.

W zajęciach uczestniczyli specjalizujący się w prowadzeniu lub nadzorowaniu śledztw kryminalnych prokuratorzy z prokuratur nadgranicznych, policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i innych urzędów zajmujących się zwalczaniem przestępczości, w sumie ponad 70 osób.

Rozpoczęcie zajęć poprzedzone zostało prezentacją sprzętu służącego zielonogórskim prokuratorom do technicznego dokumentowania przebiegu czynności procesowych, w tym oględzin i przesłuchań, realizowania przesłuchania świadków na odległość oraz do obsługi teleinformatycznej.

Wykłady, których zasadniczym tematem było wykorzystanie najnowocześniejszych metod techniki kryminalistycznej, prowadzili wykładowcy uniwersyteccy z Poznania, Wrocławia, Krakowa i innych uczelni cywilnych, wykładowcy WSPol. w Szczytnie oraz specjaliści różnych dziedzin kryminalistyki pracujący w Policji lub biurach eksperckich.

Uwagę wielu znawców problemu zwrócił wysoki poziom zajęć oraz metody ich prowadzenia. Zgodnie z oczekiwaniem organizatorów, wykładowcy położyli bowiem nacisk na praktyczne aspekty wykorzystania techniki kryminalistycznej do badania miejsc zdarzeń, jakość zabezpieczanych śladów oraz problem ich efektywnego wykorzystania na etapie analizy przez biegłych. W czasie wykładu posługiwano się bardzo często prezentacją wizualną, demonstracją metod i materiałów oraz najnowocześniejszych urządzeń stosowanych przez kryminalistyków. Poza klasycznymi już problemami, jak np. badaniem autentyczności dokumentów czy stosowaniem wariografu, zajmowano się takimi m.in. zagadnieniami, jak analiza kryminalna czy szybkie testy do badania stanu odurzenia środkami działającymi podobnie do alkoholu.

Uczestnicy seminarium zwiedzili zielonogórska starówkę, palmiarnię oraz wysłuchali koncertu w Filharmonii Zielonogórskiej.