KOMUNIKAT W SPR. STRZELANINY W POZNANIU

Dodano: 2005-04-15

W dniach 12 i 13 kwietnia 2005 r. uwzględniając całość materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie, przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw czterem funkcjonariuszom Policji uczestniczącym w zdarzeniu na ulicy Bałtyckiej w Poznaniu wieczorem 29 kwietnia 2004 r. Wszystkim czterem funkcjonariuszom przedstawiono zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób z następstwem w postaci spowodowania śmierci Łukasza T. i ciężkiego kalectwa Dawida L.

Z ustaleń śledztwa wynika, że doszło do nadużycia ustawowych uprawnień w zakresie policyjnego prawa użycia broni palnej oraz niedopełnienia obowiązków dotyczących procedury kontroli uczestników ruchu drogowego w czasie prowadzenia działań pościgowych za podejrzanym poszukiwanym listem gończym.

Jednemu z funkcjonariuszy dodatkowo zarzucono spowodowanie ciężkiego kalectwa Dawida L. z uwagi na ustalenie, że to właśnie on to kalectwo spowodował.

Zgodnie z art. 165 § 3 kk (najgroźniejszy przepis z kwalifikacji tzw. kumulatywnej) wszystkim podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

W stosunku do wszystkich podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych. Wszyscy podejrzani odmówili składania wyjaśnień.

W toku trwającego prawie rok śledztwa zostało przesłuchanych 68 świadków, w tym kilku wielokrotnie.

Prokuratorzy wydali 10 postanowień o powołaniu biegłych indywidualnych i działających w ramach Placówek Naukowo - Badawczych. Było to podstawą do sporządzenia 17 opinii (ekspertyz), w tym opinii sądowo-lekarskich - 6, z zakresu ruchu drogowego - 2, mechanoskopijnych - 2, balistycznej, biologicznej, dotyczącej mikrośladów, toksykologicznej - 3, a także odtworzenia treści na dysku twardym komputera.

zobacz także:
- Broń palna a policja

- GSR, czyli badanie pozostałości po wystrzałach z broni palnej
- Kryminalistyka w służbie prawa
- Poszlaka, dowód poszlakowy
- Mikroślady
- Wersje kryminalistyczne - śledcze