OŚWIADCZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Dodano: 2005-03-02

W nawiązaniu do wyemitowanego w dniu 1 marca 2005 r. przez TVN programu "Uwaga" w części dotyczącej umorzenia postępowania karnego przeciwko lekarce z Żagania, oświadczam, iż sens wypowiedzi prokuratora Jana Pardeja poprzez jej drastyczne skrócenie w sposób istotny został wypaczony.

Udzielający wywiadu wyraźnie wskazywał powód umorzenia sprawy przez Prokuratora Rejonowego w Żaganiu, podkreślając przy tym, że lekarka nie uniknie odpowiedzialności karnej przed Sądem Grodzkim z kodeksu wykroczeń ( art 70 par. 2 kw ) a wniosek uprawnionego w tej sprawie - właściwego oskarżyciela - KPP w Żaganiu, wpłynął juz do tego Sądu w dniu w dniu13 października 2004 r. i oczekuje na rozpoznanie. Wyrwane z kontekstu całej wypowiedzi prokuratora zdanie o dobrej opinii lekarki, w żaden sposób nie uzasadniało zajętego przez prokuraturę stanowiska w przedmiocie umorzenia postępowania, a co więcej nie miało na nie żadnego wpływu.

Prokurator Pardej udzielając wspomnianego wywiadu przedstawił autorce reportażu oficjalne stanowisko Prokuratora Okręgowego w tej sprawie zamieszczone na stronie WWW Prokuratury w dniu 26 stycznia 2005 roku.

Tego rodzaju manipulowanie faktami przez autorkę reportażu świadczy o wybitnym braku obiektywizmu, wypacza sens programu i w sposób istotny podważa wiarygodność mediów zajmujących się na co dzień relacjonowaniem spraw karnych.