KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

Dodano: 2005-02-22

Ranking Prokuratur. Prokuratura Krajowa podała wyniki pracy prokuratur powszechnych za rok 2004. Zestawieniem uwzględniającym wskaźniki wyliczone na podstawie 21 kryteriów objęto 10 prokuratur apelacyjnych oraz 44 prokuratury okręgowe i podległe im prokuratury rejonowe. Jak zaznaczyli autorzy rankingu, podstawą do opracowania zestawienia były najważniejsze odcinki pracy z zakresu postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem oraz działalności pozakarnej, co zapewniło wszechstronną i w miarę pełną ocenę.

Z uwagi na istotne zróżnicowanie wielkości prokuratur okręgowych, mierzone ilością rejestrowanych spraw, zostały one podzielone na 3 grupy. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze znalazła się w grupie 20 prokuratur średniej wielkości tj. w przedziale pomiędzy 50 tys. a 20 tys. spraw wpływających rocznie.

W grupie tej zajęliśmy już po raz kolejny wysokie II miejsce. Zwyciężyła ponownie Prokuratura Okręgowa w Legnicy, a miejsce III przypadło Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze.

Atutem prokuratur zielonogórskich była bardzo dobra sprawność postępowania wyrażająca się małymi wskaźnikami spraw długotrwających oraz duży odsetek spraw kończonych wniesieniem aktu oskarżenia. Wysoka punktacja to także znacznej wartości mienie zabezpieczane u sprawców na poczet przyszłych kar i naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, mały odsetek oskarżonych tymczasowo aresztowanych, których następnie uniewinniono i szeroki zakres czynności w tzw. działalności pozakarnej prokuratury.

Słabsze strony to zbyt duża ilość spraw zawieszanych oraz spraw zwracanych przez sądy prokuratorowi do uzupełnienia materiałów dochodzenia bądź śledztwa, a także mała skuteczność apelacji wnoszonych przez prokuratorów do sądu wyższej instancji w przypadku negatywnej oceny wyroku. Warto dodać, że w grupie prokuratur apelacyjnych po raz kolejny na pierwszym miejscu uplasowała się Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu.

Komunikat opracowano na podstawie relacji ustnej z narady odbywającej się aktualnie. Pełne dane dostępne będą w środę.