INFORMACJA ROCZNA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Dodano: 2005-01-20

Analiza ruchu spraw, jak nasilenia i struktury przestępczości wskazują, że rok 2004 w działalności Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze charakteryzował się dalszym pogłębianiem tendencji obserwowanych w różnym stopniu od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Coraz wyraźniej jednak dało się obserwować pewne pozytywne elementy wskazujące na stabilizowanie się sytuacji.

Potwierdziła się sformułowana przed dwoma laty prognoza, że po wielu latach systematycznego wzrostu ilości zarejestrowanych postępowań karnych nastąpi wreszcie tendencja odwrotna. Ilość postępowań spadła o ponad 1 tysiąc. Pomimo to ilość aktów oskarżenia i osób oskarżonych oraz ilość osób osądzonych i skazanych w porównaniu do rekordowego 2003r uległa dalszemu zwiększeniu. Świadczy to o ciągle zwiększającej się skuteczności działań prokuratorskich i organów z prokuratorem współdziałających, zwłaszcza Policji.

Uwagę zwraca zarówno wyraźnie wyższy niż średnia w Polsce poziom wykrywalności sprawców przestępstw, jak i wskaźnik efektywności postępowań przygotowawczych prokuratorów mierzony stosunkiem spraw kończonych aktem oskarżenia lub wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania do ilości spraw zarejestrowanych. Zmniejszyła się liczba zabójstw, zgwałceń i przede wszystkim włamań. W jeszcze większym niż w przeszłości zakresie stosowana była instytucja zabezpieczenia mienia, a we współpracy międzynarodowej zgromadzono pierwsze doświadczenia ze stosowaniem europejskiego nakazu aresztowania [ENA].

W roku 2004 rozpoczęła działalność nowa jednostka organizacyjna - Prokuratura Rejonowa we Wschowie. Prokuratura ta otrzymała do dyspozycji nową i zarazem nowocześnie zorganizowaną siedzibę. Przeprowadzono II etap remontu prokuratur zielonogórskich i prokuratury żagańskiej.

Dokonano wdrożenia systemu informatycznego prokuratur [SIP] w Wydziale ds. Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Okręgowej i wprowadzono pilotaż tego systemu w Wydziale Śledczym PO i Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze. Przygotowano też warunki techniczne i organizacyjne do rozpoczęcia pilotażu SIP w prokuraturze nowosolskiej. W całym w zasadzie okręgu udało się wyposażyć stanowiska pracy w komputery. Wszystkie jednostki organizacyjne otrzymały nowoczesne wyposażenie techniczne do wykonywania i dokumentowania czynności procesowych oraz mobilnej łączności teleinformatycznej. W zupełnie nowej formule zaczęła działać strona internetowa zielonogórskich prokuratur.

Jan Wojtasik

Całość Informacji Rocznej dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem http://www.zielona-gora.po.gov.pl/po_informacja.php