Ogłoszenie

Dodano: 2004-07-07

W dniu wczorajszym w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze rozpoczął się konkurs na aplikację prokuratorską. Pomimo, że Prokuratura Okręgowa otrzymała limit 20 miejsc, do konkursu przystąpiło 13 aplikantów. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemną przyszli aplikanci mają już za sobą. Polegała ona na rozwiązaniu testu i udzieleniu odpowiedzi na pytania opisowe. O egzaminie ustnym kandydaci zostaną poinformowani po sprawdzeniu prac pisemnych. Polegał on będzie na udzieleniu odpowiedzi przed komisją na wylosowany zestaw pytań z zakresu: - prawa karnego materialnego, - prawa karnego procesowego, - prawa cywilnego materialnego, procesowego, i nieprocesowego, - prawa i postępowania administracyjnego, - prawa gospodarczego (kodeks spółek handlowych), - ustawy o prokuraturze, prawa konstytucyjnego, ustaw regulujących strukturę i działalność organów ochrony prawnej w Polsce, prawa europejskiego i elementów kryminalistyki. Komisja będzie brała pod uwagę wiedzę ogólną kandydata oraz jego przydatność do zawodu prokuratora (umiejętność logicznego myślenia, umiejętność posługiwania się przepisami oraz dokonywania ich wykładni, sposób formułowania wypowiedzi, opanowanie, umiejętność doboru odpowiedniej argumentacji dla obrony zajętego stanowiska itp.). Sposób oceniania części pisemnej i ustnej egzaminu został przedstawiony kandydatom bezpośrednio przed egzaminem. W bieżącym roku prowadzona będzie wyłącznie aplikacja pozaetatowa.