SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE W ZIELONEJ GÓRZE

Dodano: 2004-05-19

W dniach 23 - 25 maja 2005 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze organizuje seminarium pt. "Technika kryminalistyczna w służbie współczesnego śledztwa". Zasadnicza idea seminarium sprowadza się do pytania: jak postęp naukowy i techniczny, w tym także sprzęt i urządzenia, wykorzystywać w stopniu optymalnym do realizacji celów śledztwa. Uczestnikami seminarium będą prokuratorzy Działów i Wydziałów Śledczych Prokuratur Okręgu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych prokuratury z sąsiednich okręgów. Zaproszeni zostali także przedstawiciele sądownictwa, Policji i innych służb zajmujących się ustawowo realizowaniem zadań śledztwa. Wysoki poziom zajęć gwarantuje ranga i doświadczenie wykładowców - profesorów uniwersyteckich, dydaktyków szkół policyjnych i ekspertów zarazem.
Honorowy patronat nad seminarium przejął Minister Sprawiedliwości Pan Andrzej Kalwas.

Seminarium ma charakter otwarty. Udział w nim może wziąć - w charakterze słuchacza - każda osoba zainteresowana jego tematyką. Ze względów organizacyjnych należy jedynie swój zamiar uczestnictwa zgłosić telefonicznie w sekretariacie seminarium pod numerem (068) 32-91-700.

Program Seminarium 23-25 maja 2005 roku

"Technika kryminalistyczna w służbie współczesnego śledztwa"

23 maja - poniedziałek

9.30 - 9.45 Otwarcie seminarium w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42

9.45 - 10.15 Prezentacja sprzętu do technicznego dokumentowania czynności procesowych, pamiątkowe zdjęcie uczestników i przejazd do Drzonkowa

10.30 - 11.30 Wykład inauguracyjny. Kryminalistyczne badania dokumentów cz.I

prof. dr Mirosław Owoc, UAM w Poznaniu

11.45 - 13.15 Techniczne dokumentowanie zdarzeń oraz czynności procesowych
podinsp. Marek Łachacz, WSPol. w Szczytnie

13.30 - 15.45 Kryminalistyczne badania dokumentów cz.II prof. dr Mirosław Owoc, UAM w Poznaniu

16.00 - 16.45 Przerwa obiadowa

17.00 - 18.30 Rekonstrukcja zdarzenia na podstawie śladów kryminalistycznych
mgr Wiesław Semiczek, ekspert pracowni balistyki i mechanoskopii sądowej we Wrocławiu

19.00 - 20.00 Zwiedzanie Ośrodka Sportu i Rekreacji i spacer 20.00 Ognisko


24 maja - wtorek

9.00 - 10.30 Rodzaje, budowa i zasady działania pułapek kryminalistycznych
podinsp. Marek Łachacz, WSPol. w Szczytnie

10.45 - 12.15 Identyfikacja i inne badania spalonych zwłok i ich szczątków
kom. dr Renata Włodarczyk, WSPol. w Szczytnie

12.30 - 14.00 Materiały wybuchowe. Zagrożenia jakie stwarzają.
nadkom. mgr inż. Paweł Tesarski, Wydział IV CBS KGP w Warszawie

14.00 - 14.45 Przerwa obiadowa

15.00 - 16.30 Wariografia kryminalistyczna. Szansa na problemy śledztwa, które stanęło w miejscu
prof. dr Ryszard Jaworski, Uniwersytet Wrocławski

16.45 - 18.15 Taktyka i technika badania miejsca znalezienia zwłok
prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski, Warszawa

18.30 - 19.45 Analiza kryminalistyczna jako metoda ustalania faktów istotnych dla śledztwa
mgr Grzegorz Maziej, Biuro Kryminalistyczno-Prawne w Szczecinie 20.00 Koncert w Filharmonii Zielonogórskiej i uroczysta kolacja w Palmiarni

25 maja - środa

9.00 - 11.15 Przegląd współczesnych metod nielaboratoryjnego ustalania nietrzeźwości oraz stanu pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu
dr Dariusz Zuba, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

11.30 - 12.15 Wizualizacja śladów niewidocznych gołym okiem i wzmacnianie śladów słabo widocznych
podinsp. Marek Łachacz, WSPol. w Szczytnie

12.30 - 14.00 Dowód naukowy w procesie karnym - możliwości i ograniczenia
prof. dr Józef Wójcikiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

14.00 - 14.15 Zakończenie seminarium i pożegnanie uczestników, konferencja prasowa

14.15 - 15.00 Obiad i odjazd gości


UWAGA- posiłki, noclegi i udział imprezach towarzyszących organizator seminarium zapewnia wyłącznie uczestnikom posiadającym imienne zaproszenia.