KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁATY MIEJSCOWEJ NA TERENIE GMINY SKĄPE (dot. domków w Niesulicach)

Dodano: 2018-03-06

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/300/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 października 2017 roku w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe wprowadza się:

- opłatę miejscową w wysokości 2,22zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
- pobór opłaty miejscowej odbywa się w drodze inkasa,
- na inkasa opłaty miejscowej wyznaczono Marka Kawę w Ośrodku Wypoczynkowym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze w Niesulicach,
- obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej.

W związku z powyższym osoby korzystające z Ośrodka Wypoczynkowego w Niesulicach zobowiązane są do uiszczania opłaty miejscowej za pobyt ww. ośrodku u Pana Marka Kawy na miejscu, w gotówce.