OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE UMORZENIA POSTĘPOWANIA PO I Ds 49.2017

Dodano: 2018-01-05

Prokuratura Okręgowa - Wydział I Śledczy. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 roku umorzył śledztwo o sygn. PO I Ds 49.2017 w sprawie:

I.    zaistniałego w okresie nie wcześniej niż od października 2016 r. i nie później niż do maja 2017 r. złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy na szkodę pracowników Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim polegającego na częściowym niewypłaceniu świadczeń wynikających ze stosunku pracy, tj. o czyn z art. 218 § 1a k.k.,

II.    zaistniałego w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w okresie nie wcześniej niż od października 2016 r. i nie później niż do maja 2017 przywłaszczenia środków pieniężnych w kwocie nie większej niż po  1600 zł na jedną osobę - dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Nowym Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, zagwarantowanych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, tj. o czyn z art. 284 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Z uwagi na to, iż w prowadzonym postępowaniu ujawniono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne, za pośrednictwem operatora pocztowego, zawiadomienie spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania zawiadamia się ich o umorzeniu śledztwa poprzez niniejsze ogłoszenie.

Jednocześnie wobec tego, że na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom zażalenie oraz mając na uwadze treść art. 131 § 3 k.p.k. informuję, że postanowienie o umorzeniu śledztwa zostanie doręczone pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zwróci się o to do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.