POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE -NIEBIESKA LINIA

Dodano: 2016-11-18

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" to placówka prowadzona przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia", oferująca pomoc i wsparcie osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz przedstawicielom służb i instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.
Oferta Pogotowia jest wciąż ulepszana i poszerzana. Tegorocznymi nowościami są konsultacje prowadzone w językach angielskim, rosyjskim i migowym.
Poniżej zamieszczamy  informację o aktualnej ofercie Pogotowia oraz o prowadzonych przez nie interwencjach. Zachęcamy do zapoznania się z nią oraz do przekazywania informacji o możliwych formach pomocy osobom zainteresowanym.

Pogotowie Niebieskiej Linii

Niebieska linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" podejmuje interwencję wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej. Interwencja
podejmowana jest w sytuacji, gdy taka  osoba podczas warunkowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności lub w okresie warunkowego zawieszenia kary nadal stosuje przemoc.

Efektem interwencji może być zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
lub odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Jeśli ktoś z Państwa lub z Państwa bliskich potrzebuje interwencji w takiej sytuacji, prosimy o kontakt.


Infolinia: 801 -120 - 002

poniedziałek - sobota w godzinach 8-22 ; niedziele i święta w godzinach 8-16) w tym:

- dyżur w języku angielskim&8211;poniedziałki w godzinach 18-22
- dyżur w języku rosyjskim&8211;wtorki w godzinach 18-22
- dyżur prawny &8211;środy w godzinach 18-22- telefoniczne dyżury prawników-22 -666-28-50