NIEDOZWOLONE PRAKTYKI W ZIELONOGÓRSKICH KLUBACH FITNESS

Dodano: 2016-06-14

Zielona Góra. Od jakiegoś czasu mieszkańcy Zielonej Góry telefonicznie alarmują prokuratorów, że w zielonogórskich klubach Fitness obsługa tych klubów żąda od osób korzystających z nich w ramach zastawu dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości w zamian za możliwość korzystania z szatni, bądź wypożyczanego sprzętu. Osoby te chcąc mieć dostęp do szatni w zamian za kluczyk do szafki zmuszane są na czas korzystania z pomieszczeń pozostawić personelowi klubów swoje dowody osobiste.
Mieszkańcy pytają więc, czy taka praktyka zgodna jest z obowiązującymi przepisami.
 
Na pytania mieszkańców odpowiadamy :


Zatrzymanie dowodu osobistego mogą żądać jedynie ustawowo do tego uprawnione podmioty np. policja, straż graniczna, żandarmeria.
Zatrzymanie dowodu osobistego przez instytucję do tego nieuprawnioną ( taką jest wypożyczalnia sprzętu, siłownia itd)  jest wykroczeniem (art. 79 pkt 2 ustawy z 6.08.2010 roku o dowodach osobistych) zagrożonym karą ograniczenia wolności lub grzywną.


Nie wolno również skanować dowodów osobistych.
Jeżeli wypożyczalnia sprzętu żąda od nas pozostawienia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości jako zastawu możemy złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych (GIODO), a także zawiadomienie o wykroczeniu na policji.


Gwarancją zwrotu sprzętu może być np. kaucja lub spisanie z dowodu osobistego niezbędnych danych osoby.


Pamiętajmy, że dane zawarte w dowodach osobistych oraz innych dokumentach są niekiedy wystarczające , by móc się pod kogoś "podszyć ", czyli dokonać kradzieży czyjejś tożsamości.
Prokuratura posiada nazwy i adresy klubów Fitness, w których praktykowana jest działalność "pod zastaw" i sprawą tą w najbliższym czasie zainteresuje właściwe służby w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli.

Zbigniew Fąfera - rzecznik PO