JAN WOJTASIK ODZNACZONY MEDALEM ZASŁUŻONY DLA PROKURATURY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dodano: 2016-05-09

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnich dniach w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  odbyła się miła uroczystość wręczenia Panu Janowi Wojtasikowi - byłemu Prokuratorowi Okręgowemu w Zielonej Górze, Prokuratorowi Prokuratury Apelacyjnej w stanie spoczynku nadanego mu przez Prokuratora Generalnego medalu  "Zasłużony dla Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej".


Pan Jan Wojtasik urodził się 18 sierpnia 1950 r. w Szybie pow. Nowa Sól. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim odbył aplikację prokuratorską w ówczesnej Prokuraturze Powiatowej w Nowej Soli.
 
W Nowej Soli również pełnił m.in. obowiązki zastępcy Prokuratora Powiatowego ( później Rejonowego) , a w latach 1987 - 1998  Prokuratora Rejonowego. W tym czasie dał poznać się bliżej społeczności nowosolskiej publikując pierwsze swoje artykuły w wydawanych wówczas na terenie miasta tygodnikach : "Głos Dozametu" i "Wrzeciono".

W czerwcu 1989 r. prokurator Jan Wojtasik został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego, a w styczniu 1998 r. za aktywność publiczną na różnych polach - Kapituła Lubuskiej Loży Liderów przyznała Mu tytuł członka honorowego Loży. Niedługo potem Rada Miejska w Nowej Soli nadała Mu tytuł Honorowego Obywatela tego miasta.
 
W latach 2000 - 2010 Jan Wojtasik powołany został do pełnienia funkcji  Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze.  W tym czasie również decyzją ówczesnego Prokuratora Generalnego powołany został na stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej.  Czynną służbę w organach prokuratury Pan Prokurator Wojtasik zakończył w 2010 roku przechodząc w stan spoczynku.

Pan Prokurator Wojtasik od wielu lat jest wykładowcą i egzaminatorem kilku pokoleń prokuratorów.  
Obecnie jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z kryminalistyki i medycyny sądowej. Kilkakrotnie gościł z wykładami dla słuchaczy, członków i sympatyków Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadził również zajęcia dla inspektorów Najwyższej Izby Kontroli oraz kontrolerów administracji rządowej.
 
Jest autorem ponad 30 artykułów w periodykach prawniczych i kryminalistycznych. Napisał kilkaset artykułów o charakterze popularyzatorskim z zakresu prawa, kryminalistyki i pozostałych nauk sądowych. W przeszłości był m.in. członkiem Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym i ekspertem podkomisji sejmowej ds. ustawodawstwa karnego. Wielokrotnie uczestniczył w pracach jury Finałów Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej aplikantów prokuratorskich. Jest członkiem kolegium redakcyjnego Kwartalnika KSSiP oraz Kwartalnika Naukowego "Genetyka + Prawo". Współpracował też z prawniczym magazynem MIDA.
Przede wszystkim jednak w dalszym ciągu pisze dla Portalu Internetowego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, za co bardzo mu dziękujemy !!!
 

Pozazawodowo ....  Jan Wojtasik to  pasjonat  fotografii i turystyki rowerowej. Jest fotografem-amatorem, który za cel fotografowania obrał sobie nie tyle artystyczne przetwarzanie otaczającej go najbliższej rzeczywistości, co jej wierne dokumentowanie. Prace Jana Wojtasika  w dużym stopniu nawiązują do kryminalistycznej fotografii dokumentacyjnej. Pokazują krajobraz i przyrodę takimi, jakie są. Swoje prace prezentował podczas XIX Warsztatów Prawniczych w Zamościu, w Galerii na Sianie w Nowej Soli, Zamku w Siedlisku i w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze. Wydarzeniem wyjątkowym była wystawa w Muzeum Miejskim w Nowej Soli. Jej wernisaż odbył się 13 września 2013 r. i zaprezentował na niej blisko 120 prac z tematycznego cyklu "Podnowosolskie pejzaże".
 
Kierownictwo oraz współpracownicy serdecznie gratulują Panu Prokuratorowi Janowi Wojtasikowi odznaczenia.
Dziękujemy za obecną współpracę i życzymy dużo zdrowia.


zdjęcia:

       

JW3

(po lewej - p.f. Prokurator Okręgowy  Jarosław Kijowski )
(po prawej - prokurator w st. spoczynku Jan Wojtasik)

 

wręczenie

(od lewej: prokurator dr Alfred Staszak, prokurator Jarosław Kijowski, prokurator Jan Wojtasik)

 

wręczenie