POWOŁANIE JAROSŁAWA KIJOWSKIEGO DO PEŁNIENIA FUNKCJI PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Dodano: 2016-04-25

Zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z dniem dzisiejszym rozpoczynam wykonywanie powierzonej mi funkcji  Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze.

To oczywiście duża zmiana tak w moim życiu jak i w charakterze obowiązków jakie stoją przede mną obecnie do wykonania.  Już teraz czuję presję i  brzemię odpowiedzialności spoczywającej na mnie.

Bardzo dziękuję Panu Prokuratorowi Alfredowi Staszakowi  za przekazanie mi cennych uwag, a także wyrażone słowa otuchy i zapowiedzi wsparcia w wykonywaniu moich obowiązków.

Ze swojej strony deklaruję współpracę ze wszystkimi służbami powołanymi do ścigania przestępstw, przedstawicielami mediów, a także środowisk wspomagających. O taką współpracę również proszę.
Jestem przekonany, że z pomocą Państwa Prokuratorów okręgu zielonogórskiego, wszystkich pracowników naszej jednostki uda nam się wspólnie kontynuować dobrą pracę i wzmacniać u naszych obywateli poczucie bezpieczeństwa.

Życzę nam wszystkim dobrej współpracy, osiągania dobrych wyników i zadowolenia z wykonywania odpowiedzialnych obowiązków.
 
Jarosław Kijowski  - Prokurator OkręgowyJarosław Kijowski (po lewej) i Alfred Staszak  (po prawej)

JK        JK     JK