PROKURATOR PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE – PAN JÓZEF RYNDA ODCHODZI W STAN SPOCZYNKU

Dodano: 2016-03-16

Zielona Góra. Uprzejmie informujemy, że Pan Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Józef Rynda z dniem 16 marca br. przeniesiony został - na własny wniosek w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego - w stan spoczynku.
 
W okresie od 1969 roku do kwietnia 1993 roku Pan Józef Rynda pełnił zawodową służbę wojskową, w tym również w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Zielonej Górze, początkowo jako sekretarz, a później kierownik sekretariatu.
W tym czasie kontynuował również studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, które z wynikiem pozytywnym ukończył 1992 roku uzyskując tytuł magistra prawa.
Józef Rynda pracę w organach prokuratury rozpoczął jako aplikant Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze z dniem 1 maja 1993 roku. Na kolejne stopnie kariery zawodowej awansowany był w tej samej jednostce organizacyjnej z dniem 10 października 1994 roku jako asesor , a po roku na stanowisko prokuratora.
W dniu 15 września 1999 roku powołano Pana Prokuratora do pełnienia funkcji zastępcy Prokuratora Rejonowego tej jednostki.
Prokurator Józef Rynda pełniąc funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze oddelegowany został do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i z dniem 1 września 2004 roku pracował w ramach stażu w Wydziale II Postępowania Sądowego.
W okresie tego stażu Pan Józef Rrynda wielokrotnie uczestniczył w rozprawach i posiedzeniach odwoławczych, a także w posiedzeniach karnych, wykonawczych i penitencjarnych. Brał udział w sprawach ułaskawieniowych, wznowieniowych i w przedmiocie wyroków łącznych.
Wielokrotnie również przeprowadzał inspekcje w prokuraturach rejonowych w zakresie związanym z problematyką odwoławczą, a także hospitował rozprawy w sądach rejonowych pod kątem oceny prawidłowości i aktywności prokuratorów oskarżających.
Niewątpliwe zasługi Pana Prokuratora, jego zaangażowanie w pracy i osiągane wysokie wyniki spowodowały, że po rocznym stażu w Wydziale Postępowania Sądowego  z dniem 1 grudnia 2005 roku Prokurator Generalny powołał Józefa Ryndę na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
Swoje obowiązki na tym stanowisku Pan Prokurator Józef Rynda kontynuował w Wydziale II Postępowania Sądowego do dnia dzisiejszego.
 
Pan Józef Rynda całe swoje życie zawodowe i prywatne związał  z Zieloną Górą. Tu mieszka, do dziś - pracował, ale również tutaj udzielał się społecznie. Znany jest w środowisku szkolnym, w którym jeszcze do niedawna udzielał się na spotkaniach z młodzieżą na których popularyzował wiedzę prawniczą.

W pracy ... świetny kolega. Życzliwy, uczynny i zawsze uśmiechnięty. 

                                            
 
Drogi Józefie

Przejście w stan spoczynku to po prostu zmiana sposobu na życie. Tylko tak to sobie tłumaczymy.
Przyjemnie było z Tobą współpracować.
Dziękujemy Tobie za wszystkie lata tej współpracy... za ciężką pracę,
zadowolenie z sukcesów i niekiedy ... nasze sprzeczki.
Mamy nadzieję, że i Ty miło będziesz nas wspominać.
Korzystaj z wolnego czasu najlepiej jak potrafisz i realizuj swoje pasje!
 
Wszystkiego dobrego - dużo sił i zdrowia życzymy Tobie i Twojej Rodzinie.

 
Koleżanki i Koledzy prokuratur okręgu zielonogórskiego