KOMUNIKAT DLA POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE 3 DS. 53/15/SPC (SP. Z O.O. DOZAMET)

Dodano: 2016-02-29

Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie 3 Ds.53/15/Spc, że 26 lutego 2016 r. do Sądu Rejonowego w Nowej Soli Wydział II Karny skierowano wniosek na podstawie art. 335 par 1 i 3 kpk (dobrowolne poddanie się karze) przeciwko Januszowi W. i Stefanowi K. podejrzanym o to, że w okresie od maja 2012 r. do marca 2015 r. w Nowej Soli, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i przy wykorzystaniu tej samej trwałej sposobności, pełniąc funkcję prezesa Sp. z o.o. Dozamet i będąc zobowiązanymi do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uporczywie naruszali prawa majątkowe zatrudnianych pracowników poprzez naliczanie i potrącanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i nie odprowadzanie ich do ZUS w części finansowanej przez samych ubezpieczonych i w części finansowanej ze środków własnych przez płatnika składek, czym działali na szkodę wielu osób: o czyn z art. 218 par 1a kk w zw. Z art. 12kk.

Prokurator Rejonowy w Nowej Soli