OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK GOSPODARCZY - KONSERWATOR W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻARACH

Dodano: 2015-11-04

Uprzejmie informuję o naborze na stanowisko: PRACOWNIK GOSPODARCZY - KONSERWATOR w Prokuraturze Rejonowej w Żarach

sygnatura konkursu: I K 112/6/15
liczba etatów : jeden
miejsce pracy: Żary

Główne obowiązki :
- sprawdzanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń.
- naprawa i konserwacja urządzeń nie podlegających naprawom serwisowym.
- usuwanie nieskomplikowanych awarii i usterek powstałych w konsekwencji eksploatacji sprzętu i urządzeń.
- przygotowanie pomieszczeń do remontów i wykonywanie drobnych prac remontowych zleconych przez Prokuratora Okręgowego
- usuwanie i naprawa szkód powstałych w wyniku działań warunków atmosferycznych.
- dbałość o czystość i estetykę na terenie Prokuratury Rejonowej w Żarach
- prowadzenie samochodu służbowego
- nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym prowadzonego służbowego pojazdu osobowego;
- obsługę codzienną służbowego pojazdu osobowego i utrzymanie pojazdu w czystości
- inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu służbowego i rzeczy;
- niezbędne formalności administracyjne związane z eksploatacją pojazdu;

Wykształcenie : średnie

Wymagania stawiane kandydatom :
- pełna zdolność do czynności prawnych
- niekaralność
- nieposzlakowana opinia
- samodzielność, dyspozycyjność
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- organizowanie pracy własnej
- zdolności i umiejętności techniczne
- prawo jazdy kat.B

Wymagania pożądane :
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- minimum 2 letni staż pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. na adres: PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA

Inne informacje: Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji, nie będą powiadamiani.