KOMUNIKAT PROKURATORA REJONOWEGO W NOWEJ SOLI W SPR. 3 DS.54/14

Dodano: 2015-01-21

Prokurator Rejonowy w Nowej Soli zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że postanowieniem z dnia 30 grudnia 2014 roku sprawa 3 Ds.54/14/Spc o czyny z art. 302 § 1 k.k. i inne została zawieszona z uwagi na konieczność uzyskania opinii biegłego księgowego, który został powołany postanowieniem z dnia 30 grudnia 2014 roku.

 Jednocześnie informuje się , że w myśl art. 131 § 3 kpk każda pokrzywdzona osoba w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia może zwrócić się do tut. Prokuratury o doręczenie odpisu postanowienia o zawieszeniu śledztwa oraz postanowienia o powołaniu biegłego.