INFORMACJA O II KONGRESIE NAUK SĄDOWYCH

Dodano: 2014-12-16

Zielona Góra. W dniu 20 czerwca 2015 roku w Warszawie, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się II Kongres Nauk Sądowych.

Tematyką Kongresu będą:
1. Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.
2. Ustawa o biegłych sadowych. Status biegłego w Polsce.

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszani są wszyscy biegli z list sądów okręgowych jak i biegli powoływani do spraw oraz rzeczoznawcy.

Komunikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej