TYDZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

Dodano: 2007-02-05

Wzorem lat ubiegłych z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości w dniach od 22 lutego do 1 marca 2007 r. w ramach Tygodnia Ofiar Przestępstw prokuratorzy okręgu zielonogórskiego w siedzibach prokuratur rejonowych i w Prokuraturze Okręgowej będą udzielać porad oriarom przestępstw i pokrzywdzonym telefonicznie i osobiście.

Celem tegorocznej akcji nie jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych wszystkim zainteresowanym, lecz udzielanie wszechstronnego poradnictwa ofiarom przestępstw.

Szczegółowe dane co do miejsca porad, numerów telefonów i adresów zostaną podane w dniu 12 lutego 2007 r.

Rzecznik Prasowy