FAŁSZYWE ZAŚWIADCZENIE Z ZUS

Dodano: 2005-03-09

Przed Sądem Rejonowym w Żarach odbędzie się proces przeciwko 25 letniemu mężczyźnie. Oskarżony w dniu 9 sierpnia 2004 r. w Żarach, działając w celu osiągnięcia kredytu gotówkowego "Lato" w Banku PKO S.A. i w celu wprowadzenia w błąd pracownika w/w banku na okoliczność zdolności kredytowej i możliwości spłaty kredytu przedłożył fałszywe zaświadczenie ZUS potwierdzające brak istnienia zobowiązań wobec tego urzędu, co w konsekwencji miało doprowadzić do uzyskania kredytu gotówkowego w wysokości 10 000 zł.

Oskarżony zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na interwencję pracownika banku.

Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne ze stanem faktycznym. Prokurator wniósł o skazanie oskarżonego na uzgodnioną z nim karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat pozbawienia wolności, orzeczenie kary grzywny w wysokości 2500 zł oraz przepadek dowodów rzeczowych.

W razie odrzucenia wniosku przez sąd oskarzonemu za oszustwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.