WYROK O ZABÓJSTWO OJCA

Dodano: 2005-02-25

W związku z błędnymi informacjami mediów opisujących wyrok o zabójstwo w Żarach podaję poniżej prawidłową choć niepełną treść wyroku.

Dnia 24 lutego 2005 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze skazał Jacka P., Pawła P., Tomasza P. i Pawła M. za zabójstwo Eugeniusza M. dokonane w dniu 5 kwietnia 2002 roku w Żarach na kary po 25 lat pozbawienia wolności. Sąd przyjął, że sprawcy działali ze szczególnym okrucieństwem, w związku z rozbojem oraz w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Daniel M. uznany został winnym udzielenia pomocy w zabójstwie i skazany na karę 12 lat pozbawienia wolności. Anna M., która w chwili czynu była nieletnia po ukończeniu 15 lat skazana została za podżeganie do zabójstwa na karę 15 lat pozbawienia wolności. Wobec Marzeny P., która w chwili czynu była nieletnia po ukończeniu lat 15 Sąd orzekł za pomocnictwo do zabójstwa umieszczenie w zakładzie poprawczym z warunkowym zawieszeniem wykonania tego środka na okres lat 3 i oddał ją w tym czasie pod dozór kuratora.

Anna, Paweł i Daniel M. byli dziećmi zabitego, a Jacek, Tomasz i Marzena P. rodzeństwem.

Prokurator Rejonowy w Żarach analizuje ten wyrok w celu wypracowania stanowiska co do ewentualnego zaskarżenia orzeczenia.

RZECZNIK PRASOWY
KAZIMIERZ RUBASZEWSKI