POŚREDNICZYŁ W SPRZEDAŻY MARIHUANY

Dodano: 2004-12-09

Przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze odbędzie się proces przeciwko 22 letniemu bezrobotnemu. Oskarżony w okresie od września do października 2004 r. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru pośredniczył w obrocie środków odurzających w postaci marihuany w ilości co najmniej 52 połówek o łącznej wartości 780 zł, które następnie przekazał innej osobie celem dalszej odsprzedaży młodocianym.

Oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wobec powyższego prokurator wniósł o skazanie oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy na uzgodnioną z nim karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 5 lat próby i oddanie go w tym czasie pod dozór kuratora.

W razie odrzucenia wniosku przez sąd zgodnie z art. 43 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oskarżony podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.