MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

Dodano: 2010-10-12

Zielona Góra. Uprzejmie informuję, iż w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze oraz w prokuraturach rejonowych okręgu zielonogórskiego, wyznaczeni prokuratorzy w dniu 21 października 2010 roku w godzinach urzędowania będą udzielać porad oraz informacji w zakresie mediacji.

Mediacja została wprowadzona do polskiego prawa karnego nowelizacją przepisów Kodeksu Postępowania Karnego z dnia 6 czerwca 1997 roku. Przepisy te weszły w życie w dniu 1 września 1998 roku.

Mediacja stanowi próbę doprowadzenia do ugodowego i zadowalającego strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji. Są one prowadzone przez osobę neutralną wobec stron - mediatora, który ma za zadanie pomóc w wypracowaniu porozumienia. Mediator nie reprezentuje ani interesów ofiary przestępstwa, ani interesów sprawcy. Jest osobą bezstronną. Zgodnie z treścią artykułu 23a par1 Kodeksu Postępowania Karnego sąd , a w postępowaniu przygotowawczym prokurator może skierować sprawę do mediacji z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Nie jest więc możliwe przeprowadzenie mediacji w przypadku, gdy choćby jedna ze stron sobie tego nie życzy.

Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż jeden miesiąc. Może być przeprowadzone zarówno w sprawach publicznoskargowych, jak i w sprawach prywatnoskargowych. Po jego zakończeniu mediator sporządza sprawozdanie z jego przebiegu i wyników. Do sprawozdania dołącza też ugodę, jeśli strony w wyniku mediacji taką zawarły.


p.o. Rzecznika Prasowego - prok. Grzegorz Szklarz