NIEUCZCIWY PRZEDSIĘBIORCA

Dodano: 2004-08-13

Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze w końcu lipca 2004 r. skierował akt oskarżenia przeciwko 35 letniemu właścicielowi prywatnej firmy - Rajmundowi K. Prokurator oskarżył go o to, że w okresie od czerwca 1999 r. do marca 2001 r. na terenie Zielonej Góry oraz Polic, Błoń, Szczecina, Gorlic i Bydgoszczy, w krótkich odstępach czasu wprowadził w błąd co do zamiaru wywiązania się z umów spedycyjnych wielu przedstawicieli firm transportowych.

Oskarżony prowadził firmę, której przedmiotem działalności był transport i spedycja. Formalnie siedziba firmy mieściła się przy jednej z zielonogórskich ulic, faktycznie zaś właściciel nie prowadził tam działalności. Oskarżony nie posiadał własnych środków transportu, zawierał umowy z podwykonawcami. Jednakże za wykonane usługi nie płacił w ogóle lub tylko częściowo. Na kierowane do niego pisma i monity nie odpowiadał. W rozmowach z pokrzywdzonymi zapewniał, iż pieniądze zostały przelane na konto firmy lub będą przelane wkrótce - co jednak nie okazało się prawdą. Przesłuchany w charakterze podejrzanego odmówił składania wyjaśnień i złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. Wobec powyższego prokurator wniósł o wymierzenie mu kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 5 lat. Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.