WÓJT GMINY OSKARŻONY

Dodano: 2004-08-07

Prokurator Rejonowy w Żarach 26 lipca 2004 roku skierował akt oskarżenia przeciwko 49 letniemu byłemu Wójtowi Gminy Brody. Oskarżony w okresie od 4 sierpnia 1999 roku do 15 maja 2003 roku pełnił funkcję Wójta Gminy. Będąc zobowiązany uchwałami Rady Gminy w Brodach z 4 sierpnia 1999 roku do wdrożenia "Strategii rozwoju gminy Brody" i "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy" nie dopełnił wynikających z tych dokumentów obowiązków w zakresie skontrolowania stateczności konstrukcji poszczególnych budowli usytuowanych na terenie byłej fabryki amunicji w Brożku. Ówczesny Wójt nie zabezpieczył ich poprzez częściowe wyburzenie oraz zamknięcie budynków. Również w zakresie rozpoznania zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia poszczególnych budynków substancjami chemicznymi, Wójt nie zabezpieczył ich przed dostępem osób postronnych, nie oznakował ich tablicami ostrzegawczymi zakazujących wstępu, w wyniku czego naraził nieustaloną ilość osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Ponadto umieścił on w serwisie internetowym gminy Brody informację propagującą teren byłej fabryki jako atrakcję turystyczną, co spowodowało wejście w dniu 15 maja 2003 roku na zagrożony teren 13 studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dwóch z nich po wejściu do 1 z bunkrów, w którym jak się okazało znajdowały się materiały wybuchowe - zaprószyło ogień, w wyniku czego nastąpił wybuch, a w jego następstwie śmierć dwóch studentów. Sprawe rozpozna Sąd Rejonowy w Żarach. Oskarżonemu, byłemu Wójtowi Gminy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.