HANDEL KOBIETAMI

Dodano: 2004-07-10

5 lipca 2004 roku Sąd Okręgowy II Wydział Karny w Zielonej Górze wydał wyrok w sprawie Dariusza P. Jacka W. i Marioli K. Sprawa dotyczyła procederu, jakim był handel kobietami. Pierwszego z nich Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim oskarżył o to , że w maju 1999 roku sprzedał na terenie Niemiec za 1200 marek kobietę ustalonym mężczyznom pochodzenia jugosłowiańskiego i tureckiego, a miesiąc później tą samą oraz inną nieustaloną dotąd obywatelkę Polski za sumę 3000 marek, a następnie sprzedał je ponownie za 4000 marek nieustalonemu Turkowi. Obydwu oskarżonych - Dariusza P. oraz Jacka W. prokurator oskarżył o to, że bijąc po twarzy, grożąc pozbawieniem życia i dalszym pobiciem wlewając do ust alkohol doprowadzili wcześniej kilkakrotnie sprzedawaną kobietę do odbycia stosunków płciowych, w tym analnych i oralnych. Kolejną oskarżoną w sprawie była Mariola K., która za 3000 marek sprzedała w lipcu tego samego roku, tą samą kobietę i drugą dotąd nieustaloną obywatelkę Polski. Dariusza P. Sąd uznał za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów skazując go na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności, Jacka W. na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata próby oraz karę grzywny w wysokości 3600 zł, a Mariolę K. na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat próby oraz dozór kuratora.