PRZERABIANE POKWITOWANIA

Dodano: 2004-07-20

Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim 16 lipca 2004 r. skierował akt oskarżenia przeciwko 23 letniej bezrobotnej z zawodu technikowi- ekonomiście, Monice D. Prokurator oskarżył ją o to, że będąc zatrudnioną w Firmie ORLEN GAZ - Rozlewnia Gazu Płynnego w Krośnie Odrzańskim, przerabiała na jej szkodę dokumenty w postaci pokwitowań z Banku dotyczących uiszczenia prowizji bankowych od pobrania podatku od nieruchomości, pocztowych książek nadawczych oraz pokwitowań nadania korespondencji Firmy i wyłudzenia od niej pieniędzy w łącznej kwocie 3 182 zł. Oskarżona w toku przesłuchania przyznała się do winy i złożyła wniosek o wydanie wobec niej wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy.