NIERZETELNY KOMORNIK

Dodano: 2004-07-07

Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze 30 czerwca 2004 roku skierował akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi K. Oskarżony w okresie od stycznia 1998 roku do grudnia 2002 roku w Żarach będąc Komornikiem Sądowym Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Żarach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nie dopełnił obowiązków komornika sądowego w zakresie rozliczania pieniędzy wpłacanych przez wierzycieli tytułem opłat egzekucyjnych i zaliczek oraz wyegzekwowanych należności i przywłaszczył powierzone mu pieniądze w łącznej kwocie 905.167,34 zł na szkodę wierzycieli. W myśl ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, obowiązkiem komornika jest ustalenie i prawidłowe rozliczenie kwoty opłat egzekucyjnych, zaliczek oraz należności uzyskanych w toku postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem kosztów i opłat. Ich wydatkowanie w sposób sprzeczny z przepisami ustawy jest niedopełnieniem obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura stwierdziła, iż działanie Zbigniewa K. wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 284 § 2 kk a celem tego działania było osiągnięcie korzyści majątkowej, co z kolei uzasadnia kwalifikację prawną czynu zarzucanego podejrzanemu z art. 231 § 2 kk, natomiast wartość przywłaszczonego mienia z art. 294 § 1 kk. Byłemu komornikowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.