AGRESYWNA NASTOLATKA

Dodano: 2004-05-10

Prokuratur Rejonowy w Zielonej Górze 30 kwietnia 2004 roku skierował akt oskarżenia przeciwko Annie M. W dniu 31 grudnia 2003 roku w miejscowości Przylep, powiat Zielona Góra oskarżona Anna M. poprzez duszenie i drapanie spowodowała naruszenie czynności narządu ciała 9 letniej Anety M. Świadkami tego zajścia były małoletnie dzieci, które w złożonych przez siebie zeznaniach potwierdziły wersję pokrzywdzonej Anety M. Powołana w sprawie biegła psycholog stwierdziła, iż małoletnia pokrzywdzona nie wykazywała tendencji do fantazjowania i zniekształcania spostrzeżeń. Zebrany w sprawie materiał dowodowy jest wystarczający do przekazania Sądowi Rejonowemu Wydział VII Grodzki aktu oskarżenia do rozpoznania w trybie uproszczonym.