Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać

w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

News

 • OSKARŻONA O OSZUSTWO PO TYM JAK UKRADŁA 2000 NAKLEJEK ..Z GANGU ŚWIEŻAKÓW

  Żagań. Prokurator  Rejonowy w Żaganiu skierował  do sądu akt oskarżenia przeciwko 25-letnej kobiecie.
  Oskarżona w dniu 4 września 2016 r. w Szprotawie i Żaganiu, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników jednego ze sklepów co do uzyskania punktów w postaci naklejek w sposób zgodny z warunkami i zasadami regulaminu akcji "Gang Świeżaków", po uprzednim dokonaniu kradzieży tych naklejek w ilości 2000 sztuk, a następnie przedłożenie ich w 2 sklepach i uzyskanie w ten sposób 27 maskotek, doprowadziła spółkę do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie 1349,73 zł.

  Dodano dnia: 2017-01-09 [ID : 11940]

  » Read more

 • OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE UMORZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE V DS. 46/15

  Prokuratura Okręgowa - Wydział I Śledczy. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze postanowieniem z 30 grudnia 2016 roku umorzył śledztwo  w sprawie zaistniałego w okresie od kwietnia 2015 roku, na terenie całego kraju, wielokrotnego - w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, użycia jako autentycznych łącznie około 1968 podrobionych dokumentów w postaci sądowych tytułów wykonawczych (nakaz zapłaty i postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności) oraz wniosków egzekucyjnych, zawierających dane łącznie 44 rzekomych wierzycieli - osób fizycznych oraz dane funkcjonujących faktycznie w obrocie gospodarczym podmiotów jako rzekomych dłużników, przesłanych w okresie 17-20 kwietnia 2015 roku, poprzez umieszczenie w skrzynkach pocztowych Poczty Polskiej S.A., znajdujących się na terenie miasta Poznania, do komorników sądowych na terenie całego kraju, celem wprowadzenia ich jako organów egzekucyjnych w błąd co do istnienia faktycznej i prawnej podstawy do wszczęcia i przeprowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych, a w rezultacie usiłowania wyłudzenia, w drodze tak zainicjowanych egzekucji, nienależnych świadczeń pieniężnych i doprowadzenia tym samym łącznie 656 ustalonych pokrzywdzonych - rzekomych dłużników, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, stanowiącym łącznie mienie znacznej wartości, to jest o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa

  Dodano dnia: 2017-01-05 [ID : 11939]

  » Read more

 • KOMUNIKAT O UMORZENIU ŚLEDZTWA DLA KILKUSET POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE PO II DS.14.2016

  Zielona Góra. Prokuratora Okręgowa w Zielonej Górze Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej w sprawie sygn. PO II Ds.14.2016 informuje, że postanowieniem z dnia 29.12.2016r na podstawie art.17§1pkt1kpk umorzone zostało śledztwo dotyczące  :

  I.    doprowadzenia w dniu 23.08.2008r w Zielonej Górze woj.lubuskiego przez osobę działającą wspólnie i w porozumieniu z Damianem O. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,  Spółkę z o.o.(....)" z siedzibą w Zielonej Górze do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci wyrobów tytoniowych o wartości 9.942,95zł, w ten sposób, że pod zarejestrowaną firmą "PHU .... Damian O., dokonali zakupu na fakturę VAT nr 05 7083/08/08, na odroczony do dnia 28.08.2008r termin płatności, towarów w postaci papierosów różnych marek, które zostały odebrane, nie mając zamiaru dokonać za nie zapłaty, wprowadzając swego kontrahenta w błąd co do tego faktu, w ten sposób, że w okresie wcześniejszym, tj. od 12.08.2008r pod tą samą firmą dokonali kilkukrotnych zakupów na odroczone terminy płatności takich samych towarów, o niższych wartościach, za które dokonali zapłaty, wzbudzając wrażenie rzetelnego przedsiębiorcy z tym, że w okresie od 12 do 25 września 2008r., w następstwie interwencji pokrzywdzonego, dokonali zapłaty tytułem faktury VAT nr 05 7083/08/08 kwoty łącznej 1.292,95zł.  tj. o czyn z art.286§1kk

  Dodano dnia: 2017-01-04 [ID : 11937]

  » Read more

 • SIŁĄ WYCIĄGNĘLI POKRZYWDZONEGO Z SAMOCHODU, POBILI I OKRADLI

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 32 i 35 lat, którzy 25 lutego 2016 r. na parkingu leśnym przy drodze w pobliżu miejscowości Czerna, działając wspólnie, dokonali rozboju na pokrzywdzonym.
  Oskarżeni okazując nóż o długości ostrza około 10 cm, oraz posługując się młotkiem wybili nim szyby w samochodzie marki Opel Vectra, w którym znajdował się pokrzywdzony a następnie używając wobec pokrzywdzonego przemocy wyciągnęli go z samochodu oraz szarpali, uderzali rękoma i kopali po całym ciele. Napastnicy zabrali następnie pokrzywdzonemu pieniądze w kwocie 400 zł, telefon komórkowy wartości 200 zł, kluczyk do ww samochodu oraz nawigację samochodową Tom-Tom XL o wartości 400 zł, a także dowód osobisty i inne dokumenty, powodując szkody w wysokości 1.800 zł.

  Dodano dnia: 2017-01-04 [ID : 11936]

  » Read more

 • OSZUKAŁ POKRZYWDZONĄ FIRMĘ NA KWOTĘ PONAD 170 TYSIĘCY ZŁOTYCH.

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 35 letniemu mężczyźnie, który w okresie do lutego 2014 r. do marca 2014 r. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd przedstawiciela firmy handlowej co do faktu, że koparka wraz z chwytakiem stanowi wyłączną własność firmy oskarżonego, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na opisaną wyżej okoliczność oraz posłużenie się jako autentycznym podrobionym dokumentem w postaci faktury na zakup ww koparki, w wyniku czego doprowadził pokrzywdzoną firmę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 173.000 zł.

  Dodano dnia: 2017-01-02 [ID : 11935]

  » Read more

 • 54-LETNIA KOBIETA I 46-LETNI MĘŻCZYZNA POBILI POKRZYWDZONEGO

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 54-letniej kobiecie i 46 letniemu mężczyźnie. Oskarżonym zarzucono, że w nieustalonym bliżej dniu w okresie od kwietnia do połowy maja 2016 r. w Nowej Soli, w jednym z mieszkań, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą  pobili pokrzywdzonego mężczyznę uderzając jego głową o podłogę i kopiąc go po całym ciele przez co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia.

  Dodano dnia: 2017-01-02 [ID : 11934]

  » Read more

 • OBYWATEL ROSJI BEZ KONCESJI I POZA KASYNEM URZĄDZAŁ GRY NA AUTOMATACH

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w  Zielonej Górze  skierował w ostatnim czasie do sądu akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu mężczyźnie, obywatelowi Federacji Rosyjskiej. Oskarżony będąc prezesem zarządu jednej ze spółek spoza woj. lubuskiego,  w okresie od 1 do 9 września 2015 r. urządzał gry w jednym z zielonogórskich barów, poza kasynem , bez koncesji na prowadzenie kasyna gry, wbrew warunkom określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, na automatach o wygrane pieniężne, w których gry zawierają element losowości.

  Dodano dnia: 2016-12-30 [ID : 11933]

  » Read more

 • WYŁUDZIŁA PONAD 7 TYSIĘCY ZŁOTYCH JAKO ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 51 letniej kobiecie, która w okresie od października 2012 r. do lutego 2016 r. działając w krótkich odstępach czasu, w trakcie składania pisemnych oświadczeń podczas sporządzania wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w trakcie postępowania o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych w Ośrodku Pomocy Społecznej, złożyła nieprawdziwe oświadczenia dot. osób wspólnie z nią prowadzących gospodarstwo domowe oraz wysokości uzyskiwanych dochodów, co miało wpływ na przyznanie świadczeń, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 7363,85 zł.

  Dodano dnia: 2016-12-29 [ID : 11932]

  » Read more

 • W WYNIKU ZANIEDBAŃ DOPROWADZIŁ DO POSOCZNICY U NIEPEŁNOSPRAWNEJ CÓRKI, KTÓRA W JEJ NASTĘPSTWIE ZMARŁA

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 65-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony w okresie od stycznia 2014 r. do 31 maja 2016 r. w 2 miejscowościach  powiatu nowosolskiego , pomimo ciążącego obowiązku sprawowania opieki nad leżącą osobą z upośledzeniem psychicznym i fizycznym, poprzez zaniedbania i niedostateczną opiekę pielęgnacyjną, nieumyślnie doprowadził do powstania rozległych odleżyn, które spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci posocznicy bakteryjnej, stanowiącej chorobę długotrwałą i realnie zagrażającą życiu, w następstwie której doszło u pokrzywdzonej do niewydolności wielonarządowej skutkującej je zgonem w dniu 22.06.2016 r.

  Dodano dnia: 2016-12-29 [ID : 11931]

  » Read more

 • 26-LATKA OSKARŻONA O SPOWODOWANIE WYPADKU, W NASTĘPSTWIE KTÓREGO ZMARŁA PASAŻERKA

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 26-letniej kobiecie.
  Oskarżona  14 kwietnia 2016 r. na 79 kilometrze drogi krajowej nr 12 nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem marki Opel Vectra i jadąc w kierunku Szprotawy z prędkością przekraczającą prędkość  administracyjnie dopuszczalną i niezapewniającą panowania nad pojazdem  tj. 95 km/h w miejscu obowiązywania ograniczenia prędkości,  nie zachowała należytej ostrożności podczas pokonywania łuku drogi, w skutek czego straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym tym pasem z przeciwnego kierunku samochodem marki Suzuki Vitara, kierowanym przez pokrzywdzonego.

  Dodano dnia: 2016-12-28 [ID : 11930]

  » Read more

News publications

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"
Nie daj się zrobić w słupa