Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać

w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

News

 • WYŁUDZIŁA PONAD 7 TYSIĘCY ZŁOTYCH JAKO ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 51 letniej kobiecie, która w okresie od października 2012 r. do lutego 2016 r. działając w krótkich odstępach czasu, w trakcie składania pisemnych oświadczeń podczas sporządzania wywiadów środowiskowych przeprowadzonych w trakcie postępowania o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych w Ośrodku Pomocy Społecznej, złożyła nieprawdziwe oświadczenia dot. osób wspólnie z nią prowadzących gospodarstwo domowe oraz wysokości uzyskiwanych dochodów, co miało wpływ na przyznanie świadczeń, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 7363,85 zł.

  Dodano dnia: 2016-12-29 [ID : 11932]

  » Read more

 • W WYNIKU ZANIEDBAŃ DOPROWADZIŁ DO POSOCZNICY U NIEPEŁNOSPRAWNEJ CÓRKI, KTÓRA W JEJ NASTĘPSTWIE ZMARŁA

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 65-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony w okresie od stycznia 2014 r. do 31 maja 2016 r. w 2 miejscowościach  powiatu nowosolskiego , pomimo ciążącego obowiązku sprawowania opieki nad leżącą osobą z upośledzeniem psychicznym i fizycznym, poprzez zaniedbania i niedostateczną opiekę pielęgnacyjną, nieumyślnie doprowadził do powstania rozległych odleżyn, które spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci posocznicy bakteryjnej, stanowiącej chorobę długotrwałą i realnie zagrażającą życiu, w następstwie której doszło u pokrzywdzonej do niewydolności wielonarządowej skutkującej je zgonem w dniu 22.06.2016 r.

  Dodano dnia: 2016-12-29 [ID : 11931]

  » Read more

 • 26-LATKA OSKARŻONA O SPOWODOWANIE WYPADKU, W NASTĘPSTWIE KTÓREGO ZMARŁA PASAŻERKA

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 26-letniej kobiecie.
  Oskarżona  14 kwietnia 2016 r. na 79 kilometrze drogi krajowej nr 12 nieumyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem marki Opel Vectra i jadąc w kierunku Szprotawy z prędkością przekraczającą prędkość  administracyjnie dopuszczalną i niezapewniającą panowania nad pojazdem  tj. 95 km/h w miejscu obowiązywania ograniczenia prędkości,  nie zachowała należytej ostrożności podczas pokonywania łuku drogi, w skutek czego straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym tym pasem z przeciwnego kierunku samochodem marki Suzuki Vitara, kierowanym przez pokrzywdzonego.

  Dodano dnia: 2016-12-28 [ID : 11930]

  » Read more

 • POMAGAŁ W UKRYCIU SAMOCHODU POCHODZĄCEGO Z KRADZIEŻY

  Świebodzin. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 45 letniemu mężczyźnie, który  05 maja 2016 r. pomagał w ukryciu samochodu osobowego marki Volkswagen Touran o wartości 28.700 zł, wiedząc, że pochodzi on z kradzieży.

  Dodano dnia: 2016-12-28 [ID : 11929]

  » Read more

 • POUCZENIE DLA POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE VDS.46/15 - POSŁUGIWANIA SIĘ SFAŁSZOWANYMI TYTUŁAMI WYKONAWCZYMI W CELU WYŁUDZENIA NIENALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

  Zielona Góra. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze nadzoruje śledztwo V Ds. 46/15  w sprawie wielokrotnego, na terenie całego kraju, posługiwania się sfałszowanymi tytułami wykonawczymi w celu wyłudzenia nienależnych świadczeń pieniężnych, tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  W prowadzonym postępowaniu ujawniono 656 pokrzywdzonych, tj. tylu, że ich indywidualne, za pośrednictwem operatora pocztowego, zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania.

  Prokurator wydał zarządzenie aby przekazać pokrzywdzonym informacje o zakresie ich obowiązków i uprawnień poprzez ogłoszenie pouczenia o treści:

  Dodano dnia: 2016-12-27 [ID : 11928]

  » Read more

 • 4 MĘŻCZYZN PODEJRZANYCH O NIEKORZYSTNE ROZPORZĄDZENIE MIENIEM W KWOCIE NIE MNIEJSZEJ NIŻ 960 000 ZŁ

  Wschowa. Prokurator Rejonowy we Wschowie prowadzi śledztwo wobec 4 mężczyzn w wieku od 34 do 47 lat.
  Podejrzanym zarzucono, że w okresie od stycznia 2013 roku do 23 sierpnia 2013 roku w jednej z miejscowości  powiatu wschowskiego  działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do ilości pobranego mleka,  doprowadzili Hodowlę Zwierząt Zarodowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 960 000 zł.

  Dodano dnia: 2016-12-27 [ID : 11927]

  » Read more

 • ZACZEPIŁ NA PRZYSTANKU MZK, POBIŁ I OKRADŁ

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 21-letniemyu mężczyźnie.
  Oskarżony 6 października 2016 r. w Zielonej Górze dwukrotnie uderzył pokrzywdzonego pięścią w twarz, a gdy upadł kopnął go w brzuch i następnie skradł mu pieniądze w kwocie 85 zł.

  Dodano dnia: 2016-12-23 [ID : 11926]

  » Read more

 • ZNĘCAŁ SIĘ NAD MATKĄ I OJCZYMEM

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu wniosek w trybie art. 335 kpk (dobrowolne poddanie się karze) wobec 34 letniego mężczyzny, który w okresie od stycznia do lipca 2016 r. znęcał się psychicznie nad swoją matką oraz  ojczymem, w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury domowe, w czasie których wyzywał pokrzywdzonych słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, krytykował a także kierował pod adresem pokrzywdzonego groźby karalne pozbawienia życia, które wzbudziły u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione.

  Dodano dnia: 2016-12-22 [ID : 11925]

  » Read more

 • SPOWODOWAŁ WYPADEK, PO CZYM PRZECIĄGNĄŁ NIEPRZYTOMNĄ BYŁĄ DZIEWCZYNĘ NA FOTEL KIEROWCY

  Żagań. Prokurator Rejonowy w  Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 37-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony  29 lipca 2016 r. w Kożuchowie, po uprzedniej kradzieży kluczyka i otwarciu przy jego użyciu drzwi samochodu  marki BMW włamał się i dokonał zaboru w celu przywłaszczenia tego auta, powodując straty w kwocie 30 000 zł na szkodę właściciela pojazdu.
  Nadto ustalono, że tego samego dnia na drodze DW 328 pomiędzy miejscowościami Mycielin - Nowe Miasteczko, oskarżony umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa  w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując uprzednio skradzionym samochodem BMW z prędkością 90 km/h - prędkością niebezpieczną w konkretnych warunkach drogowo - atmosferycznych, nie zachował szczególnej ostrożności podczas pokonywania łuku drogi, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. W wyniku wypadku obrażeń doznała pasażerka pojazdu w tym  licznych złamań i obrzęku i stłuczenia  mózgu, które spowodowały   u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej jej życiu.

  Dodano dnia: 2016-12-21 [ID : 11924]

  » Read more

 • NĘKAŁ POKRZYWDZONĄ, POMAWIAŁ, PONIŻAŁ W OPINII PUBLICZNEJ

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu wniosek w trybie art. 335 kpk (dobrowolne poddanie się karze) wobec 76 letniego mężczyzny, który w okresie od września 2011 r. do września 2016 r. uporczywie nękał pokrzywdzoną wszczynając awantury w czasie których znieważał ją wyzywając słowami wulgarnymi, zniesławiał pomawiając ją o takie postępowanie, które mogło poniżyć ją w opinii publicznej , kierował pod jej adresem groźby bezprawne popełnienia na jej szkodę przestępstwa, zakłócał spokój uderzając pięściami do drzwi, niszczył mienie, naruszał nietykalność cielesną poprzez uderzanie po ciele, uniemożliwiał wejście do domu, istotnie naruszając w ten sposób jej prywatność.

  Dodano dnia: 2016-12-20 [ID : 11923]

  » Read more

News publications

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"
Nie daj się zrobić w słupa