Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać

w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

News

 • UPODOBANIA KULINARNE POWODEM KŁOPOTÓW

  Zakres gatunkowy spraw prowadzonych w Prokuraturze jest bardzo zróżnicowany. Postępowania prokuratorów okręgu zielonogórskiego polegają na zwalczaniu przestępczości - tej dużej, wysoce zorganizowanej, ale też i "małej" - uciążliwej dla mieszkańców, takiej jak drobne kradzieże, włamania, niealimentacja, podrabianie podpisów, fałszowanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, znieważanie funkcjonariuszy, etc.

  Dodano dnia: 2012-03-08 [ID : 8115]

  » Read more

 • UGODZIŁ TRZYKROTNIE NOŻEM PRZYPADKOWEGO MĘŻCZYZNĘ CZEKAJĄCEGO NA PRZYSTANKU NA PODMIEJSKI AUTOBUS

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w dniu 30 kwietnia 2011r. w Zielonej Górze na przystanku autobusowym MZK, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego trzykrotnie ugodził go nożem tj. w szyję, prawy bark oraz brzuch, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję osób trzecich i natychmiastowe udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej. Sprawca spowodował u pokrzywdzonego obrażenia ciała stanowiące ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci tzw. choroby realnie zagrażającej życiu.

  Dodano dnia: 2012-03-08 [ID : 8114]

  » Read more

 • GROZIŁ BYŁEJ ŻONIE POZBAWIENIEM ŻYCIA W SMS-ACH

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mężczyźnie. Oskarżonemu zarzucono, że w okresie od 26 kwietnia 2011 r. do 06 października 2011 r. w Krośnie Odrzańskim, działając w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, telefonicznie i poprzez wiadomości tekstowe sms znieważył byłą żonę słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, nadto groził uszkodzeniem ciała, pozbawieniem życia przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonej uzasadnioną obawę, iż zostaną spełnione.

  Dodano dnia: 2012-03-08 [ID : 8113]

  » Read more

 • CÓRKA Z OJCEM OSKARŻENI O STOSOWANIE GRÓŹB KARALNYCH

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 40-letniej kobiecie i jej ojcu w wieku 64 lat. Kobieta podejrzana jest o, to że w okresie od dokładnie nieustalonego dnia czerwca 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku oraz w dniu 17 stycznia 2012 roku, w podżagańskiej miejscowości, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wielokrotnie groziła pokrzywdzonej pozbawieniem życia oraz zgwałceniem, przy czym groźby te wzbudziły w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione.

  Dodano dnia: 2012-03-08 [ID : 8112]

  » Read more

 • ŚCIĘLI A NASTĘPNIE PRÓBOWALI UKRAŚĆ 12 BRZÓZ Z GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wielu 28 i 32 lata, którzy w grudniu 2011 roku z rejonu gospodarstwa ekologicznego w miejscowości Straszów województwa lubuskiego, działając wspólnie i w porozumieniu dokonali ścięcia w celu zaboru, a następnie sprzedaży 12 sztuk drzewa gatunku brzoza o wartości 6000zł.

  Dodano dnia: 2012-03-08 [ID : 8110]

  » Read more

 • KRAJOBRAZ ZA ROGATKAMI MIASTA - WYSTAWA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRAC FOTOGRAFICZNYCH JANA WOJTASIKA

  Zielona Góra. Uprzejmie informujemy, że w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze wystawione są prace fotograficzne byłego Prokuratora Okręgowego Jana Wojtasika. Wystawa nosi tytuł "Krajobraz za rogatkami miasta".

  Dodano dnia: 2012-03-07 [ID : 8109]

  » Read more

 • KONKURS NA STANOWISKO ASESORA W NOWEJ SOLI I ŻARACH ROZSTRZYGNIĘTY

  Zielona Góra - Nowa Sól - Żary. W nawiązaniu do poprzednich informacji uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko asesorów w Prokuraturze Rejonowej w Nowej Soli i Żarach. Konkurs wygrali Pani Anna Bręk - do Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli i Pan Marcin Mierkiewicz - do Prokuratury Rejonowej w Żarach.

  Dodano dnia: 2012-03-07 [ID : 8108]

  » Read more

 • KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

  Zielona Góra. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze zarządził przeprowadzenie konkursu na jedno stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze. W związku z powyższym informujemy ,że wymogi formalne określone w §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta prokuratury spełnił:  

  1.Piotr Lewicki zamieszkały w Nowej Soli

  Dodano dnia: 2012-03-07 [ID : 8107]

  » Read more

 • PRACOWNICA PRZEDSZKOLA OSKARŻONA O PRZYWŁASZCZENIE PONAD 88 TYS. ZŁ POCHODZĄCYCH Z WPŁAT RODZICÓW

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 60 letniej kobiecie. Oskarżona w okresie od stycznia 2007 r. do 31 lipca 2009 r. w Zielonej Górze, wielokrotnie przywłaszczyła powierzone jej mienie w kwocie łącznej 88 520,51 zł, działając na szkodę Urzędu Miasta. Oskarżonej zarzucono nadto, że w tym samym okresie usunęła z dokumentacji księgowej dokumenty w postaci kilkudziesięciu pokwitowań wpłat rodziców, część z nich podrobiła lub też przerobiła widniejące na nich kwoty.

  Dodano dnia: 2012-03-07 [ID : 8105]

  » Read more

 • PODROBIŁ PODPISY I POSŁUŻYŁ SIĘ TYMI DOKUMENTAMI PRZY UBEZPIECZENIU POJAZDU

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 37 letniemu mężczyźnie. Mężczyzna podejrzany jest o podrobienie podpisów na dokumencie umowy kupna-sprzedaży samochodu, wypowiedzeniu nabywcy ubezpieczenia OC, wniosku o ubezpieczenie pojazdu oraz posłużenie się sfałszowanym dokumentem.

  Dodano dnia: 2012-03-07 [ID : 8103]

  » Read more

News publications

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"
Nie daj się zrobić w słupa