Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać

w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

News

 • 36-LATKA ODPOWIE ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD PSEM

   Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 36 letniej kobiecie.
  Oskarżonej zarzucono, że od lutego do marca 2019 roku w Żarach, znęcała się nad psem rasy mieszanej  w ten sposób, że utrzymywała zwierzę w stanie rażącego zaniedbania, w niewłaściwych warunkach bytowania, przy  braku odpowiedniego schronienia, bez odpowiedniego pokarmu i wody, przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla zwierzęcia, a nadto utrzymywała go na uwięzi na zbyt krótkim łańcuchu oraz w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby co powodowało jego cierpienie oraz nie zapewniało mu możliwość niezbędnego ruchu.

  Dodano dnia: 2019-08-09 [ID : 12605]

  » Read more

 • INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWCY W PROKURATURZE REJONOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

  Uprzejmie informuję o naborze na stanowisko: KIEROWCA w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze sygnatura konkursu: PO IV WOS 1112.6.2019
  liczba etatów : jeden
  miejsce pracy: Zielona Góra

  Dodano dnia: 2019-07-24 [ID : 12603]

  » Read more

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNIKA STAŻYSTY – DOCELOWO NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻAGANIU

  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poszukuje kandydata stanowisko urzędnika stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Żaganiu

  sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.8.2019

  liczba etatów: jeden
  miejsce pracy: Żagań

  Dodano dnia: 2019-07-18 [ID : 12602]

  » Read more

 • ZAWIADOMIENIE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE PO II DS. 20.2016 PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

  Zielona Góra.  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze  zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds. 20.2016 o tym,  że w dniu  16 lipca 2019 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi R. i Joannie S. podejrzanym o to, że jako członkowie zarządu spółki Budownictwo Hydroenergetyka Dychów sp. z o,o z/s w Dychowie, na przestrzeni 2015 roku, mając świadomość faktu, że spółka BHE Dychów stała się niewypłacalna i jej kondycja finansowa nie pozwalała na realizowanie zobowiązań, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kontrahentów spółki poprzez wprowadzenie ich w błąd co do   zamiaru i możliwości zapłaty za zakupiony towar lub zamówioną usługę, a nadto działając w celu udaremnienia wykonania dotychczas zapadłych i przyszłych orzeczeń sądowych, uszczuplili zaspokojenie wierzycieli spółki przez to, że zbyli zagrożone zajęciem składniki majątku spółki BHE Dychów tj. o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, 300 § 2 kk i inne.

  Dodano dnia: 2019-07-16 [ID : 12601]

  » Read more

 • XV OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE, ZIELONA GÓRA-ZBĄSZYŃ MAJ 2019

  Zielona Góra - Zbąszyń. W dniach 22 - 24 maja 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zorganizowała kolejne, XV-te już Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne. Tegoroczne zajęcia w Zbąszyniu odbyły się pod intrygująco i tajemniczo brzmiącym hasłem: "Psyche zbrodniarza - psychologia śledztwa".
  W zamyśle organizatorów, celem szkolenia było przybliżenie uczestnikom złożonej problematyki procesów psychicznych determinujących postępowanie sprawców czynów karalnych i poszukiwanie reguł rządzących ich zachowaniami przed, w trakcie oraz po dokonaniu przestępstwa. Ich poznanie przez prowadzącego śledztwo warunkuje efektywność nie tylko czynności wykrywczych. Daje też szansę poprawy jakości prowadzonych czynności dowodowych, a tym samym często decyduje o treści wyroku sądowego.

  Dodano dnia: 2019-07-12 [ID : 12600]

  » Read more

 • JADĄC PO CHODNIKU ROWEREM POTRĄCIŁA PIESZĄ POWODUJĄC U NIEJ OBRAŻENIA

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 68-letniej kobiecie.
  Oskarżona  22 listopada 2018 r. w Żarach, kierując rowerem po chodniku , będąc nieuprawnionym uczestnikiem ruchu, potrąciła idącą w przeciwnym kierunku pieszą, w wyniku czego spowodowała u niej obrażenia ciała  w postaci złamania kości udowej z przemieszczeniem odłamów, które naruszyły prawidłowe funkcjonowanie czynności narządów jej ciała lub rozstrój zdrowia  na okres powyżej dni 7.

  Dodano dnia: 2019-07-12 [ID : 12599]

  » Read more

 • KIEROWNIK PRODUKCJI I DWÓCH PRACOWNIKÓW OSKARŻONYCH O KRADZIEŻ GRANITOWEGO NAGROBKA

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 mężczyznom.
  Dwóm z nich  - mężczyznom w  wieku 47 i 38 lat zarzucił, że  28 września 2018 r. w jednej z miejscowości powiatu żarskiego, działając wspólnie  i w porozumieniu zabrali w celu przywłaszczenia  z terenu zakładu pracy, granitowy nagrobek  o wartości 4200zł.

  Dodano dnia: 2019-07-11 [ID : 12598]

  » Read more

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNIKA STAŻYSTY - DOCELOWO NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze poszukuje kandydata stanowisko urzędnika stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze

  sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.7.2019

  liczba etatów: jeden
  miejsce pracy: Zielona Góra

  Dodano dnia: 2019-07-11 [ID : 12597]

  » Read more

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO PROKURATURY

  Prokuratura Okręgowa.  W dniach 15.07 - 31.07.2019 roku rzecznik prasowy tut. prokuratury nie będzie obecny.
  Informacja o osobie zastępującej rzecznika podczas jego nieobecności  - na stronie www. prokuratura, w zakładce ..."rzecznik prasowy"


  Dodano dnia: 2019-07-10 [ID : 12596]

  » Read more

 • ZAWIADOMIENIE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE PR DS. 422.2018 PROKURATURY REJONOWEJ W ŻAGANIU O PRZESŁANIU AKTU OSKARŻENIA

  Żagań. Prokuratura Rejonowa w Żaganiu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PR Ds 422.2018, że w dniu 28 czerwca 2018 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Żaganiu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi R. oskarżonemu o dokonanie w okresie od 4 stycznia 2018 roku do dnia 17 stycznia 2018 roku na terenie Szprotawy województwa lubuskiego, będąc pracownikiem A.E. odpowiedzialnym za doręczanie przesyłek w imieniu P.P. S.A. przywłaszczenia powierzonych mu do doręczenia przesyłek, adresowanych do mieszkańców miasta i gminy Szprotawa, to jest o przestępstwa z art. 284 § 2 k.k., jak również o to że w tym samym miejscu i czasie, dokonał przywłaszczenia powierzonych mu do doręczenia przesyłek, adresowanych do mieszkańców miasta .i gminy Szprotawa, będąc pracownikiem A.E. odpowiedzialnym za doręczanie przesyłek w imieniu P.P. S.A., podrabiając podpisy adresatów na dokumentach odbioru przesyłek, to jest o przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art 270 § 1 kk.

  Dodano dnia: 2019-07-09 [ID : 12595]

  » Read more

News publications

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"
Nie daj się zrobić w słupa