Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać

w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

Życzenia uniwersalne

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Nr 63/20 z dnia
14 lipca 2020 r. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze
ustalił dni:
14 sierpnia i 24 grudnia 2020 r. dniami wolnymi od pracy
dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe
w prokuraturach okręgu zielonogórskiego
w zamian za święta przypadające w sobotę tj. w dniach :
15 sierpnia i 26 grudnia 2020 r.

News

 • WNIOSEK O WYDANIE ENA

  Zielona Góra

  W dniu 8 października 2004 r. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze skierował do Sądu Okręgowego wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Aleksandra S. Mężczyzna oskarżony jest o dokonywanie oszustw oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

  Dodano dnia: 2004-10-11 [ID : 206]

  » Read more

 • KOLEJNY PEDOFIL OSKARŻONY

  Nowa Sól

  Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskrżenia przeciwko 37 letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od sierpnia 2002 r. do kwietnia 2003 r. w Nowym Miasteczku, działając w warunkach przestępstwa ciągłego, przy wykorzystaniu tych samych trwałych sposobności i okoliczności dwukrotnie doprowadził sześcioletnią wówczas dziewczynkę do poddania się czynnościom o charakterze seksualnym, poprzez dotykanie dziecka po nagim brzuchu i narządach płciowych.

  Dodano dnia: 2004-10-08 [ID : 205]

  » Read more

 • MUZYKA BEZ STOSOWNEJ LICENCJI

  Żary

  Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 35 letniemu Piotrowi O. Oskarżony prowadząc działalność gospodarczą w postaci 2 restauracji w Żarach, w okresie od listopada 2003 r. do czerwca 2004 r. przy pomocy odtwarzacza CD publicznie rozpowszechniał utwory muzyczne chronione prawem autorskim, nie posiadając stosownej umowy licencyjnej ze Związkiem Stowarzyszeń Artystów i Wykonawców "STOART", czym działał na ich szkodę.

  Dodano dnia: 2004-10-08 [ID : 204]

  » Read more

 • KOMENDANT ZAWYŻYŁ KOSZTY

  Zielona Góra

  Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 56 letniemu, Janowi M. Oskarżony w dniu 18 sierpnia 1997 r. w Zielonej Górze, będąc Komendantem Ochotniczych Hufców Pracy i osobą uprawnioną do sporządzenia informacji o wydatkach związanych z akcją powodziową i usuwaniem jej skutków, pokrytych z przyznanego na rok 1997 budżetu, poświadczył nieprawdę, co do zdemontowania w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach części sprzętu wyposażającego pomieszczenia. Wobec powyższego Komenda Wojewódzka OHP w Zielonej Górze zmuszona była podnieść wydatki na koszty odtworzenia pomieszczeń w wysokości 25 000 zł.

  Dodano dnia: 2004-10-08 [ID : 203]

  » Read more

 • KONFERENCJA W WARSZAWIE

  Warszawa

  . W dniach 5 i 6 października 2004 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja "Regionalne partnerstwo na rzecz zwalczania handlu ludźmi w kontekście rozszerzenia UE". Na zaproszenie organizatorów w konferencji uczestniczył Zastępca Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze Zenon Baranowski. Podczas konferencji przedstawił wystąpienie na temat doświadczeń oraz współpracy ponadgranicznej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz nielegalnego przekraczania naszej zachodniej granicy państwowej przez cudzoziemców.

  Dodano dnia: 2004-10-07 [ID : 202]

  » Read more

 • OSKARŻENI O GWAŁT ZBIOROWY

  Żagań

  Prokurator Rejonowy z Żagania skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 mężczyznom w wieku od 19 do 20 lat. Oskarżeni w nocy 14 czerwca 2004 r. w Jeleninie działając wspólnie i w porozumieniu, przemocą, poprzez uderzenie ręką w twarz, kopanie po nogach i przytrzymywanie, zmusili kobietę do odbycia stosunku płciowego.

  Dodano dnia: 2004-10-07 [ID : 201]

  » Read more

 • WYROK ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD RODZINĄ

  Nowa Sól

  Sąd Rejonowy w Nowej Soli nieprawomocnym wyrokiem uznał Andrzeja J. winnym czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia z 30 czerwca 2004 r. skierowanym przez nowosolską prokuraturę. Andrzej J. oskarżony był o to, że w okresie od 1997r. do 2002r. w Nowej Soli, wykorzystując stosunek zależności, przemocą i groźbami bezprawnymi, wielokrotnie oraz w krótkich odstępach czasu, doprowadzał swoją małoletnią córkę do obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym oraz znęcał się psychicznie nad swoją żoną i dziećmi.

  Dodano dnia: 2004-10-07 [ID : 200]

  » Read more

 • POBILI ZA NALEWKĘ WARTĄ 5 ZŁ

  Zielona Góra

  Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 20 letniemu Łukaszowi M. oraz 27 letniemu Piotrowi B. Oskarżeni w dniu 31 stycznia 2004 r. w Zielonej Górze wspólnie z inną nieustaloną osobą wdarli się do mieszkania przy ul. Osadniczej, a następnie zagrozili pobiciem 4 osobom tam przebywającym. Oskarżeni zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie..5,80 zł na szkodę właściciela mieszkania.

  Dodano dnia: 2004-10-06 [ID : 199]

  » Read more

 • ARESZT ZA NARKOTYKI

  Wschowa

  . Sąd Rejonowy we Wschowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Jolanty R. podejrzanej o to, że w dniu 2 października 2004 r. we Wschowie wbrew przepisom ustawy, posiadała znaczne ilości substancji psychotropowych w postaci 50 sztuk tabletek ekstazy w celu dalszej ich odsprzedaży w dyskotece.

  Dodano dnia: 2004-10-06 [ID : 198]

  » Read more

 • AKT OSKARŻENIA PO 6 DNIACH

  Zielona Góra

  Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 17 letniemu Andrzejowi H. Oskarżony w okresie od kwietnia do września 2004 r. w Drzonkowie, kilkakrotnie groził swojej babci pozbawieniem życia. W maju tego roku poprzez odkręcenie palnika gazowego w kuchence i przystawienie do niego zapalonej zapalniczki groził babci spowodowaniem eksplozji, po czym zabrał z jej domu pieniądze w kwocie 120 zł.

  Dodano dnia: 2004-10-06 [ID : 197]

  » Read more

News publications

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"
Nie daj się zrobić w słupa