KOMUNIKAT PROKURATORA REJONOWEGO W NOWEJ SOLI

Dodano: 2012-04-04

Nowa Sól. Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie 2 Ds. 20/12/D dot. ujawnionego w dniu 29 grudnia 2011roku w Modrzycy nieumyślnego braku zabezpieczenia danych osobowych osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli przed ich zabraniem przez osobę nieupoważnioną, że dnia 30 marca 2012 roku przesłano do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Nowej Soli wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 336§ 1, 2, 3kpk oraz art. 332§ 1 pkt 1,2,4 i 5 kpk przeciwko Wiolecie S., podejrzanej o czyn z art. 52 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.