SPOTKANIE LUBUSKICH PROKURATORÓW OKRĘGOWYCH Z WOJEWODĄ I KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM POLICJI

Dodano: 2012-03-01

Prokuratura Okręgowa - Gorzów Wielkopolski. W dniu 29 lutego 2012 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się z inicjatywy Wojewody Lubuskiego - Marcina Jabłońskiego spotkanie obu lubuskich prokuratorów okręgowych - Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Mariusza Dąbkowskiego i Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze dr Alfreda Staszaka z Wojewodą i Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim Ryszardem Wiśniewskim.  

Przedmiotem spotkania było omówienie kwestii związanych ze współpracą bieżącą powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Policji z Urzędem Wojewódzkim i organami administracji rządowej podległej Wojewodzie. Omówiono również kwestie związane z bezpieczeństwem, szczególnie w kontekście imprez masowych odbywających się w naszym województwie. W trakcie spotkania poruszono zagadnienia związane z przygotowaniami do Euro 2012 w aspekcie pobytu na terenie województwa lubuskiego kibiców udających się na mecze piłkarskie w głąb kraju.

Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze zwrócił uwagę, po raz kolejny, na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa na drogach publicznych w okresie nasilenia ruchu związanego z przemieszczaniem się kibiców i uczestników imprez masowych. Podniósł także kwestie nadzoru Wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego i kompetencji prokuratora do składania wniosków o stwierdzenie nieważności podejmowanych uchwał w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.

Było to pierwsze od wielu lat tego typu spotkanie Wojewody z lubuskimi Prokuratorami Okręgowymi, na którym były omawiane zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców województwa.

Po spotkaniu u Wojewody odbyła się narada obu lubuskich Prokuratorów Okręgowych z Kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, na którym nakreślono płaszczyzny wzajemnej współpracy.

 

Spotkanie

na zdjęciu od lewej:
Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim - insp. Ryszard  Wiśniewski
Wojewoda Lubuski - Marcin Jabłoński
Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim - Mariusz Dąbkowski
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze - dr Alfred Staszak

 

 

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Zespołu prasowego Wojewody Lubuskiego.