MIMO SĄDOWEGO ZAKAZU ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAŁ JĄ UDAREMNIAJĄC ZASPOKOJENIE ROSZCZEŃ WIERZYCIELI

Dodano: 2012-02-29

Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 36-letniemu mieszkańcowi Nowej Soli. Oskarżony w dniu 28 kwietnia 2011 roku w Nowej Soli, działając w celu udaremnienia wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze o zakazie zbywania i obciążania nieruchomości poprzez sprzedaż tej nieruchomości udaremnił zaspokojenie roszczeń swych wierzycieli dochodzących stwierdzenia nieważności umowy darowizny w/w nieruchomości.  

Od 2009 roku przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze Wydziałem I Cywilnym prowadzona jest sprawa przeciwko 36-letniemu mężczyźnie o unieważnienie umowy darowizny nieruchomości. W toku powyżej wskazanego postępowania wierzyciele mężczyzny za pośrednictwem swego pełnomocnika złożyli wniosek o udzielenie zabezpieczenia swego powództwa poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania spornej nieruchomości. Wniosek ten wpłynął do sądu w dniu l4 marca 2011 roku.

W dniu 25 marca 2011 roku pełnomocnik pozwanego złożył wniosek o oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia .Sąd Okręgowy w Zielonej Górze postanowieniem z dnia 28 marca 2011 roku zabezpieczył roszczenie o unieważnienie umowy darowizny poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości. Pełnomocnik pozwanego odebrał odpis tego postanowienia w dniu 7 kwietnia 2011 roku.

Pomimo ustanowionego przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zakazu zbywania nieruchomości mężczyzna dokonał jej sprzedaży w dniu 28 kwietnia 2011 roku.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do postawionego mu zarzutu, a w złożonych wyjaśnieniach stwierdził, że nie wiedział o ustanowionym przez Sąd zakazie zbywania nieruchomości. Wyjaśnienia podejrzanego nie zasługują na wiarę gdyż pozostają w sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

Grozi mu kara do 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności./APa