76 OSÓB SKORZYSTAŁO Z PORAD PRAWNYCH PROKURATORÓW W TYGODNIU POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

Dodano: 2012-02-28

W związku z obchodami Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach 20-24 lutego 2012 roku, na terenie całego kraju instytucje pożytku publicznego, prokuratura, policja, Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, organizowały punkty konsultacyjne, dyżury funkcjonariuszy, prokuratorów, psychologów, których celem było przybliżenie osobom pokrzywdzonym przestępstwem możliwości poradzenia sobie z sytuacją, w której się znalazły.  

W ciągu obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw także w prokuraturach okręgu zielonogórskiego prokuratorzy pełnili dodatkowe dyżury, w trakcie których udzielali porad prawnych w zakresie praw pokrzywdzonych.

W minionym tygodniu na dodatkowe dyżury prokuratorskie zgłosiło się osobiście 59 osób zainteresowanych zagadnieniem realizacji praw pokrzywdzonych w praktyce. Po poradę prawną w tym zakresie można było również zgłosić się telefonując na wskazane telefony do poszczególnych jednostek. Z takiej drogi skorzystało 17 osób.

Przystępując po raz kolejny do akcji na rzecz praw ofiar prokuratorzy przekonani byli, że o pomoc będą pytały ofiary przemocy domowej (z dotychczasowych ustaleń wynika bowiem, że przemoc w rodzinie stanowi jeden z najczęściej popełnianych czynów bezprawnych na obszarze działania prokuratur okręgu zielonogórskiego). Jak się jednak okazało spektrum spraw w jakich prokuratorzy udzielali pomocy było bardzo szerokie.

Co prawda zgłaszające się po pomoc osoby to w głównej mierze ofiary przemocy w rodzinie, jednak prokuratorzy udzielali również porad z zakresu prawa rodzinnego - niealimentacji, ustalenia miejsca pobytu dziecka; prawa cywilnego - spadkowego oraz karnego, m.in. konfliktów sąsiedzkich, stalkingu, rozpowszechniania materiałów o treści znieważającej, itd.

Kwestia poprawy bezpieczeństwa jest prokuratorom bardzo bliska, dlatego chętnie uczestniczą w akcjach zorganizowanych w celu pomocy ofiarom przestępstw. Starają się również, między innymi przy pomocy strony internetowej, edukować w zakresie mechanizmu działań, jakie mogą podjąć zarówno ofiary przemocy, jej świadkowie, a także instytucje, na które ustawa nakłada obowiązek wspierania pokrzywdzonych.

Prokurator Okręgowy rozważa możliwość zorganizowania w przyszłości podobnego rodzaju inicjatyw z udziałem prokuratorów i psychologów./APa