JEŹDZIŁ BEZ BILETU - PODCZAS KONTROLI PODAWAŁ DANE INNEJ OSOBY

Dodano: 2012-02-24

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 19-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od 28 października do 16 listopada 2011 r. w Zielonej Górze, w autobusie MZK co najmniej 3-krotnie po popełnieniu wykroczenia - jazdy bez ważnego biletu upoważniającego do przejazdu autobusem MZK, podczas kontroli biletów przeprowadzonej przez kontrolera, podał jako własne dane innego mężczyzny.

Jak ustalono oskarżony w pozycji "czytelny podpis osoby ukaranej" w mandacie karnym każdorazowo podrabiał podpis tej osoby, kierując przeciwko niej ściganie o popełnione wykroczenie.

Oskarżonemu grozi kara od 3 miesięcy do5 lat pozbawienia wolności./jcz


zobacz także:
- w Ciekawie...nie tylko o prawie:

- Fałszerstwo dokumentu - Słowo "dokument" w rozumieniu powszechnym nie jest jednoznaczne, a dostępne słowniki wymieniają co najmniej jego sposobów rozumienia. Dokumentem w znaczeniu prawnym jest pisemne oświadczenie woli w postaci graficznych znaków słownych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym. Ta ostatnia forma oświadczenia woli zyskała status dokumentu od momentu wejścia w życie przepisów ustawy o podpisie elektronicznym. Bardziej tradycyjne definicje dokumentu ograniczają się do stwierdzenia, że dokument to po prostu zapis informacji mających znaczenie prawne. Poniższe uwagi odnoszą się do takiego właśnie sposobu pojmowania dokumentu.czytaj wiecej...