ZATAIŁ PRAWDĘ ODMAWIAJĄC PODANIA DANYCH KOBIETY, KTÓRA POMOGŁA MU W PODROBIENIU DOKUMENTU

Dodano: 2012-02-24

Świebodzin. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 55 letniemu mężczyźnie. Oskarżonemu zarzucono, że  w dniach: 01 marca 2011 r, 11 sierpnia 2011 r. i 24 stycznia 2012 r. w toku rozprawy przed Sądem Rejonowym w Świebodzinie Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie będąc przesłuchiwany w charakterze świadka i prawidłowo pouczonym o odpowiedzialności karnej za zeznawanie nieprawdy, zataił prawdę bezpodstawnie odmawiając podania znanych mu danych osobowych kobiety, która w listopadzie 2006 r. pomogła mu w podrobieniu dokumentów w postaci umowy pożyczki oraz oświadczenia poręczyciele i uzyskania w ten sposób pożyczki w SKOK.

W toku przeprowadzonych w sprawie czynności ustalono, iż wymieniony działając celowo i w sposób umyślny odmówił podania sądowi danych personalnych kobiet pomimo, iż je znał.

W trakcie postępowania  sąd dwukrotnie zastosował wobec niego karę porządkową - w tym karę aresztu na 7 dni, w celu zdyscyplinowania go jako świadka. Nie przyniosło to jednak pozytywnego skutku i wymieniony nadal odmawiał podania danych kobiety.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i wyjaśnił, że była to jednak przypadkowa kobieta, którą poznał w dniu podpisania umowy którą podrobił i za co został już wcześniej prawomocnie skazany.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3./AP

zobacz takze:
- w Ciekawie...nie tylko o prawie:

- Poplecznictwo -W potocznym języku polskim termin ten oznacza gorliwe, często stronnicze, popieranie, wspomaganie kogoś, poparcie czy protekcję. Prawnicy używają go do opisania karalnego zachowania polegającego na "utrudnianiu lub udaremnianiu postępowania karnego, poprzez pomaganie sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej". Poplecznictwo różni się od karalnego pomocnictwa tj. jednej ze zjawiskowych form dokonania przestępstwa polegającego np. na dostarczeniu sprawcy odpowiednich narzędzi, środka transportu, rady czy informacji przed popełnieniem przestępstwa i w celu ułatwienia jego dokonania. Natomiast poplecznictwo jest pomocą udzielaną już po dokonaniu przestępstwa i ma na celu ochronę sprawcy przed poniesieniem odpowiedzialności. czytaj więcej..