ZEZNAWAŁA NIEPRAWDĘ W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU PODAJĄC NOWE OKOLICZNOŚCI ODMIENNE OD WCZEŚNIEJSZYCH

Dodano: 2012-02-23

Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 19 letniej kobiecie, podejrzanej o składanie fałszywych zeznań, jako świadek w postępowaniu karnym. Młoda kobieta była przesłuchiwana w innej sprawie dotyczącej posiadania środków odurzających. Podczas przesłuchania w listopadzie 2011 roku, będąc uprzednio pouczoną o odpowiedzialności karnej, zeznała jako świadek nieprawdę, podając okoliczności odmienne od ustalonych wcześniej i mające znaczenie w prowadzonym postępowaniu.


Prokurator wyłączył wówczas materiały o czyn z art. 233§1 kk do odrębnego postępowania.

W/w kobieta została przesłuchana ponownie jako świadek w styczniu tego roku podając nieprawdę i podtrzymując wcześniejsze zeznania. Jeszcze tego samego dnia podczas kolejnego przesłuchania zmieniła swoje zeznania podając nowe okoliczności odmienne od wcześniejszych.

Podczas przesłuchania kobieta przyznała się do popełnienia zarzuconych czynów i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym, jednocześnie wyrażając skruchę.

Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 3./AP


ZOBACZ TAKŻE:
-w Ciekawie...nie tylko o prawie:

Fałszywe zeznania - Istotą fałszywego zeznania jest świadome przedstawienie przez świadka faktów obiektywnie niezgodnych z rzeczywistością. W teorii procesu karnego oraz kryminalistyki podkreśla się, że podstawowym warunkiem uznania zeznania za fałszywe jest ustalenie, iż świadek relacjonując o określonych faktach czynił to nieszczerze. Nieszczerość oznacza przede wszystkim zamiar wprowadzenia organu procesowego w błąd i przekonanie świadka, że rzeczywisty przebieg zdarzenia był inny niż przedstawiony przez niego. czytaj więcej..