WYNAJMOWAŁ U POKRZYWDZONEJ POKÓJ I OKRADŁ JEJ PIWNICĘ

Dodano: 2012-02-21

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w nieustalonej dacie w okresie od 15 czerwca do 01 września 2010 roku w Żarach, dokonał kradzieży rowerów o wartości łącznej 250 złotych, dwóch garnków aluminiowych o wartości łącznej 50 złotych oraz zegarka damskiego o wartości 20 złotych, powodując łączne straty w kwocie 320 złotych.  

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że kradzieży rzeczy wskazanych przez pokrzywdzoną dokonał 27-letni oskarżony. Wymieniony wynajmował od kobiety pokój i korzystał z pomieszczeń piwnicznych i w tym czasie dokonał kradzieży.

Mając powyższe na uwadze mężczyźnie postawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 278§1 k.k. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do postawionego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia korespondujące z ustalonym w sprawie stanem faktycznym. Podejrzany wyraził zgodę na dobrowolne poddanie się karze w postaci 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat tytułem próby, karze grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych w kwocie po 10 złotych każda stawka oraz obowiązek naprawienia szkody w kwocie 320 złotych./APa