ZESPÓŁ DS. UPROWADZEŃ PRZEDSTAWIŁ PROKURATOROWI GENERALNEMU EFEKTY SWOICH PRAC

Dodano: 2012-02-16

Warszawa. W dniu 13 maja 2011r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie, Prokurator Generalny - Andrzej Seremet, ówczesny Komendant Główny Policji - gen. insp. Andrzej Matejuk, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - gen. bryg. Krzysztof Bondaryk, podpisali porozumienie w przedmiocie utworzenia Zespołu do Sprawy Opracowania Metodyki Zapobiegania i Działania w Przypadkach Uprowadzeń Osób.  

W stały skład Zespołu powołano: funkcjonariuszy Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i prokuratorów. Wśród najlepszych specjalistów z prokuratury zajmujących się zwalczaniem uprowadzeń dla okupu wchodzących skład Zespołu, znalazł się również Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze - dr Alfred Staszak. 

W dniu 15 lutego 2012 roku Zespół przestawił Prokuratorowi Generalnemu efekty swojej pracy.

Przygotowana metodyka działań została opracowana w oparciu o wieloaspektowe badanie tematyki uprowadzeń i przy wykorzystaniu bogatych doświadczeń praktycznych prokuratorów i funkcjonariuszy Policji i ABW. Obejmuje ona i porządkuje wszystkie niezbędne zasady i elementy prawidłowego postępowania w przypadku tego typu przestępstw.

Zespół opracował również kompleksowe założenia do programu szkoleń dla prokuratorów i funkcjonariuszy policji i ABW.

Prokurator Generalny, mając na uwadze dotychczasowy brak takiej metodyki postępowania w omawianych sprawach, przekaże ją do stosowania wszystkim prokuraturom apelacyjnym i okręgowym. Wdroży również program szkoleń dla prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych.

Zespół zarekomendował również powołanie Centrum ds. Uprowadzeń w ramach Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego KGP. Centrum byłoby jednostką koordynującą i wspomagającą grupy operacyjne pracujące nad poszczególnymi sprawami uprowadzeń. Miałoby także zapewniać wszechstronne wsparcie, m.in. prowadząc analizy i profilowanie, zbierając wszelkie potrzebne informacje i utrzymując stały kontakt ze wszystkimi służbami - wszystko po to, by w największym stopniu ułatwić pracę funkcjonariuszom prowadzącym konkretne sprawy uprowadzeń, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.