OSKARŻONY O OSZUSTWA I WYŁUDZENIA KREDYTÓW

Dodano: 2012-02-10

Świebodzin. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 52 letniemu mężczyźnie. Oskarżony latach 1997 i 1998 dokonał szeregu oszustw i wyłudzeń kredytów.

Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania, oskarżony w latach 1997 i 1998, na terenie powiatu świebodzińskiego, prowadził działalność gospodarczą w postaci gospodarstwa rolnego. W związku z prowadzeniem tego rodzaju działalności doprowadził dwukrotnie, po uprzednim wprowadzeniu w błąd przedstawicieli placówek bankowych, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę 50.000zł. uzyskując po przedłożeniu stwierdzających nieprawdę dokumentów, dwa kredyty obrotowe z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarstwa rolnego, których nie spłacił.

Nadto oskarżony dwukrotnie doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w łącznej kwocie 70.000zł, w ten sposób, że po wpłacie 10 % ceny wartości sprzętu rolniczego (kombajn oraz ciągnik) uzyskał te maszyny nie wywiązując się ostatecznie z postanowień umów sprzedaży i nie płacąc pokrzywdzonym pełnej kwoty wskazanej w umowie sprzedaży.

Ponadto oskarżony dwukrotnie dopuścił się dokonania przestępstwa, poprzez zbycie na rzecz osób trzecich swego majątku, który zabezpieczony był przez komornika sądowego w związku z prowadzonymi wobec niego postępowaniami egzekucyjnymi.

Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat./AP

zobacz takze:
- w Ciekawie...nie tylko o prawie:

- Oszustwo- Jest klasycznym przykładem przestępstwa przeciwko cudzemu mieniu. Jego istotę lepiej oddaje czasem jeszcze używane inne określenie - "oszukańcze wyłudzenie mienia". Słownik języka polskiego PWN definiuje oszustwo jako "świadome wprowadzenie kogoś w błąd lub wyzyskanie czyjegoś błędu dla własnej korzyści". Znamiona ustawowe oszustwa są niemal identyczne. Kodeks karny wyróżnia formę "oszustwa czynnego", a więc aktywnego wprowadzenia ofiary w błąd o określonym stanie rzeczy i "oszustwa biernego", które polega na wykorzystaniu już istniejącego takiego błędnego przekonania.czytaj więcej..