PROWADZILI ROBOTY BUDOWLANE BEZ UZYSKANIA ZGODY

Dodano: 2009-10-22

Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko małżeństwu: 57-letnim mężczyźnie i kobiecie. Oskarżeni wspólnie i w porozumieniu w okresie od 7 do 29 maja 2009 r. do w Krośnie Odrzańskim na jednej z posesji prowadzili roboty budowlane związane z przebudową i remontem więźby dachowej, przemurowaniem kominów oraz wykonaniem docieplenia ściany szczytowej zachodniej budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez uzyskania pozwolenia na budowę oraz bez dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Nadto oskarżeni w dniu 7 stycznia b.r. pod rygorem odpowiedzialności karnej, na oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożyli fałszywe oświadczenie co do prawa dysponowania nieruchomością, nie podając jako współwłaściciela nieruchomości swojego syna. 

Przeprowadzona w dniu 29 maja 2009 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie odrzańskim kontrola wykazała, że oskarżeni wykonali prace budowlane, których nie ujęto w zgłoszeniu budowy. 

Oskarżeni podczas przesłuchań przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności./jcz 

 

 zobacz także:
-  w Precedensach - Samowola budowlana/ wstrzymanie robót/ podstawa odpowiedzialności karnej