KOMUNIKAT PROKURATURY REJONOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE W SPRAWIE PR 3 DS. 1618.2020

Dodano: 2020-11-30

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PR 3Ds 1618. 2020, że w dniu 30 października 2020 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział VII Karny akt oskarżenia wraz z wnioskiem złożonym na podstawie art. 335 par. 2 kpk przeciwko Marcie M., oskarżonej o to, że we wrześniu 2019 roku w krótkich odstępach czasu przy wykorzystaniu tej samej sposobności dokonała przywłaszczenia mienia powierzonego w postaci pieniędzy wpłacanych tytułem składki na ubezpieczenie uczniów w łącznej kwocie 4429,60 zł, czym działa na szkodę pokrzywdzonych, tj. o czyn z art. 284 par. 1 kodeksu karnego.Prokurator Rejonowy
Marcin Baworowski