OBYWATEL BUŁGARII OSKARŻONY O POBICIE OBCOKRAJOWCA

Dodano: 2020-07-27

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 31-letniemu obywatelowi Bułgarii. Oskarżonemu zarzucono, że 15 stycznia 2020 roku w Żarach, działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną dotychczas osobą, wziął udział w pobiciu innego obcokrajowca poprzez przetrzymywanie go za odzież, a następnie kilkukrotne uderzenie go pięściami po głowie i plecach. W wyniku pobicia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała które stanowiły lekkie naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój ciała na okres poniżej dni 7. Jednocześnie w wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony narażony został na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku o którym mowa w artykule 156 par. 1 kk lub w artykule 157 par. 1 kk.

Zgodne z przepisami kodeksu karnego art.158.§1, kto  bierze  udział  w bójce  lub  pobiciu,  w którym  naraża  się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego wart.156§1 lub wart.157§1,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3./jcz