PODPISAŁ UMOWĘ O ZAKUP ROWERU W SYSTEMIE RATALNYM NA PODSTAWIE NIEPRAWDZIWEGO ZAŚWIADCZENIA. POMÓGŁ MU W TYM KOLEGA RECYDYWISTA

Dodano: 2020-07-08

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 20 letniemu mężczyźnie. Oskarżonemu zarzucono że w dniu 9 października 2017 roku w Żarach, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarł za pośrednictwem pracownika sklepu umowę o kredyt na zakup towarów i usług oraz o świadczenie usług bankowości elektronicznej w kwocie 1816,99 zł na zakup roweru przy czym do umowy załączył nierzetelne pisemne zaświadczenie co do miejsca zatrudnienia i osiąganych dochodach w jednej z żarskich firm mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu. Tym samym wprowadził w  błąd Bank co do możliwości zamiaru wywiązania się z warunków zawartej umowy i  doprowadził jednocześnie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w  ww kwocie.

Drugiemu z oskarżonych 44- letniemu mężczyźnie zarzucono,  że w dniu 6 października 2017 roku w Żarach, będąc uprzednio skazanym za przestępstwo podobne i przed upływem 5 lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności udzielił pomocy współoskarżonemu poprzez przekazanie nierzetelnego oświadczenia pisemnego zatrudnieniu i osiąganych dochodach w prowadzonej przez niego firmie, a następnie w dniu 9 października współskarżony zawarł za pośrednictwem sklepu na podstawie tego zaświadczenia  umowę.

Oskarżeni przyznali się do zarzucanego im czynu. Wobec pierwszego z nich prokurator wniósł o skazanie go na  uzgodnioną karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie oraz obowiązek naprawienia szkody w wysokości 1816,99 zł na rzecz banku.

Wobec drugiego z oskarżonych prokurator wniósł o skazanie go na karę  10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie oraz przepadek korzyści majątkowej w kwocie 200 zł na rzecz Skarbu Państwa./jcz