W KOMPLEKSIE LEŚNYM ZNĘCAŁ SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI - ODPOWIE ZA TO PRZED SĄDEM

Dodano: 2020-06-15

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 65 letniemu mężczyźnie.
Oskarżonemu zarzucono, że w nieustalonym okresie do 28 sierpnia 2019 roku w jednej z zielonogórskich miejscowości, na terenie kompleksu leśnego świadomie dopuszczał do zadawania 2 psom rasy mieszanej 57 gołębiom, kurom i innym zwierzętom bólu oraz cierpienia utrzymując je w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, a także nie dokarmiając je oraz utrzymując jednego z psów w stanie nieleczonej choroby skutkującej między innymi jego wychudzeniem, co należy rozumieć jako znęcanie się nad zwierzętami, tak jak czyn z artykułu 35 ust. 1 a ustawy o ochronie zwierząt.

Zgodnie z art. 35.1.Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 1a.Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. 2.Jeżeli sprawca czynu określonego w ust.1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.3.W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem./jcz

zobacz także:
- w Ciekawie..nie tylko o prawie:

- Znęcanie się nad zwierzętami -Dla wielu osób problematyka odpowiedniego traktowania zwierząt ma wciąż znaczenie marginalne. Pokutuje przekonanie, że zwierzęta to istoty którym nie zawsze należy się właściwy szacunek człowieka i pomoc z jego strony. Tymczasem już z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt [Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.] wynika, że zwierzę, jako istota zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga też humanitarnego traktowania przez co rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę.więcej..